Gemeente Dordrecht


Dordt in Stoom krijgt rapportcijfer 8,2

Met een bezoekersaantal van 250.000 heeft Dordt in Stoom dit jaar meer bezoekers getrokken dan in voorgaande jaren. De economische spin-off van Dordt in Stoom bedraagt ruim 3 miljoen euro wat neerkomt op 16,-- per bezoeker. De bezoekers geven het evenement een rapportcijfer van 8,2. Dordt in Stoom is het grootste evenement van Dordrecht en het grootste stoomfestival van Europa.

Het evenement trekt een toenemend aantal bezoekers van buiten de regio. In totaal kwam 65% van de bezoekers van buiten de stad, waarvan 40% zelfs van buiten de regio. Ten opzichte van 1996 is sprake van een groei van 40% (180.000 bezoekers). Het bezoekersprofiel komt overeen met de bezoekers van de Kerstmarkt.

Om de effectiviteit van het Evenementenbeleid te toetsen, is een evenementenmonitor ontwikkeld. Hiervoor worden als input jaarlijks twee beeldbepalende evenementen onder de loep genomen. Voor 2004 zijn dat Dordt in Stoom en het Big Rivers Rythm & Blues Festival. Het onderzoeksbureau van de gemeente, het SGB, heeft het onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van het evenement, evenals in 1996.

Het gemeentebestuur onderkent de waarde en het belang van het evenement voor de stad en de inzet van het bestuur en alle vrijwilligers die bij het evenement betrokken zijn.