Gerechtelijke organisatie

Kindercardioloog veroordeeld tot gevangenisstraf en ontzetting uit het beroep van arts

Utrecht, 30 november 2004 - De rechtbank Utrecht heeft de kindercardioloog Paul H. veroordeeld voor dood door schuld van de zeven maanden oude baby Charlotte en voor het bezit van kinderporno. De rechtbank achtte doodslag niet bewezen omdat de cardioloog handelde met de bedoeling om de baby, die een ernstige hartafwijking had, te helpen. Hij is daarbij volgens de rechtbank echter zo grovelijk onzorgvuldig te werk gegaan dat de dood van de baby aan hem te wijten valt. Op basis van informatie van drie deskundigen is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat de kindercardioloog op verschillende momenten vooraf en tijdens de ingreep onverantwoorde beslissingen heeft genomen. Als specialist had juist van hem grote bedachtzaamheid en zorgvuldigheid verwacht mogen worden.

Naast het overlijden van baby Charlotte stond H. ook terecht voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid kinderporno. Ook dit acht de rechtbank bewezen.

De officier van justitie had drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geeist. De rechtbank komt, omdat zij doodslag niet bewezen acht, tot een gevangenisstraf voor beide feiten van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechtbank de kindercardioloog veroordeeld tot een gehele ontzegging van zijn recht tot het uitoefenen van het beroep van arts voor de duur van zes jaar.

LJ Nummer

AR6673