Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Hamer over het stopzetten van subsidies voor programma's als Opstap.
(2040501930).

1
Bent u op de hoogte van de berichtgeving over het stopzetten van de subsidies voor programma's als Opstap in de diverse gemeenten? 1)

1
Ja.

2
Wat vindt u ervan als deze projecten die zo succesvol voor kinderen uitpakken zouden verdwijnen?

2
Ik vind het belangrijk dat de informatie over succevolle programma's intensief wordt verspreid. Daarmee kan worden bereikt dat gemeenten (en in opdracht van gemeenten uitvoerende instellingen) een afgewogen keuze kunnen maken uit programma's om achterstanden bij kinderen aan te pakken. Overigens is het niet zo dat het programma Opstap verdwijnt. Uit informatie van het NIZW blijkt wel dat het aantal locaties waar het programma wordt uitgevoerd de afgelopen twee jaren is teruggelopen (2). De positieve onderzoeksresultaten (3) die inmiddels bekend zijn geworden, kunnen afnemers tot een andere afweging brengen.

3
Zouden deze programma's geen plek kunnen krijgen in het kader van de voorschoolse activiteiten?

3
De middelen voor voor- en vroegschoolse educatie (Landelijk beleidskader Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006) zijn bedoeld voor de zogenaamde centre-based programma's. Dit zijn programma's die binnen een voorschoolse voorziening en een basisschool door professionele krachten worden uitgevoerd. Opstap is een zogenaamd home-based programma, gericht op de ontwikkeling van het kind thuis. Opstap past daarmee niet binnen de eisen die in het kader van het landelijk beleidskader Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 aan een VVE-programma worden gesteld. Gemeenten kunnen er uiteraard voor kiezen VVE-programma's aan te vullen met gezinsgerichte programma's, als dit past in hun lokale jeugdbeleid.

4
Zijn er andere mogelijkheden om deze programma's een vervolg te laten krijgen, bijvoorbeeld in Operatie JONG?

4
Eén van de thema's van de Operatie JONG richt zich op sluitende voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Deze maand worden de plannen van aanpak naar de Kamer gestuurd. Indien binnen deze aanpak inhoudelijke programma's aan de orde

komen, zullen de resultaten van de eerder gegenoemde studie zeker betrokken worden.

1) Trouw, 14 oktober jl., "Succesvol opvoedprogramma Opstap wordt afgeschaft"; 2) Trouw, 19 oktober jl., "Opstap gaat door"(ingezonden brief); 3) "Lange termijn effecten van Opstap Opnieuw", Cathy van Tuijl, Universiteit van Utrecht, 2004.


---- --