Gemeente Utrecht


2004 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
108 Vragen van mevrouw G. Raadsveld
(ingekomen 30 november 2004)

Toelichting
Op grond van het regionale woonruimte-verdelingsssysteem van het BRU moeten woningcorporaties hun woningen tot aan de huursubsidiegrens aanbieden via de Woningkrant.
Soms staat er in de Woningkrant een rubriek met "huur-directwoningen". Dit zijn woningen die niet op de reguliere manier verhuurd worden omdat de inschatting is dat er geen geschikte kandidaten op de betreffende woningen reageren. Deze woningen kunnen daarom door de corporaties ook verhuurd worden aan woningzoekenden die niet aan de inschrijvings- en passendheideisen voldoen.

De Bundeling heeft geconstateerd dat er de laatste tijd veel woningen in deze rubriek worden aangeboden. Het betreft zowel woningen van BO-EX als van Mitros. BO-EX geeft aan dat het om specifieke ouderenwoningen gaat. Mitros heeft nog geen uitsluitsel gegeven over welke woningen het gaat.

Dit brengt de fractie GroenLinks tot de volgende vragen:

1. Op welke wijze komt het aanbod van huur-directwoningen tot stand?
2. Deelt het college de zorg van GroenLinks dat er steeds meer woningen via de huurdirect-pagina worden aangeboden?
3. Worden de corporaties op enige wijze gecontroleerd op dit specifieke aanbod?
4. Geldt er een maximum voor het aantal woningen dat via de huur-directpagina kan worden aangeboden? Zo nee, is het College bereid om in overleg met de corporaties tot een vorm van maximering te komen?
5. Geldt voor deze woningen het reguliere urgentiesysteem? Zo nee, maken deze woningen deel uit van de 5% regeling van woningen waar urgenten niet op mogen reageren?
6. Dat het om specifieke ouderenwoningen(BO-EX) gaat doet vermoeden dat ouderen blijkbaar deze woningen niet willen. Is het college op de hoogte van de redenen hiervoor.
7. Is het college bereid te onderzoeken wat hier aan de hand is en de commissie Stedelijke Ontwikkeling hierover te informeren?


---- --