Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2004-522    |
|                      |Arnhem|30 november  |
|                      |,   |2004      |
provincie betrekt gelderlanders bij profielschets nieuwe commissaris van de koninging

Per 1 januari 2005 vertrekt Jan Kamminga als Commissaris van de Koningin in Gelderland. De provincie betrekt de inwoners van Gelderland door middel van een enquête bij de benoeming van zijn opvolger. Gelderland heeft hiermee een primeur. Nog nooit heeft een provincie op deze manier haar inwoners betrokken bij het tot stand komen van een profielschets voor een nieuwe Commissaris van de Koningin (CdK).

Enquête
Vanaf 1 december staat op de provinciale website www.gelderland.nl een vragenlijst. Aan de hand daarvan kunnen bezoekers aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe Commissaris van de Koningin. Er worden zes vragen gesteld. Over de achtergrond van de nieuwe Commissaris (Een CdK uit het bedrijfsleven of niet? Is de politieke kleur van belang?), wat voor soort persoon het moet zijn en waar moet hij of zij de meeste energie in steken. Tevens bestaat de mogelijkheid om de nieuwe Commissaris een tip te geven. Deze tips worden gebundeld en aangeboden aan de nieuwe CdK. De enquête is eenvoudig van opzet, in enkele minuten kunnen bezoekers deze invullen. Internet is niet het enige middel dat de provincie inzet. Op de provinciale informatiepagina die maandelijks in alle huis-aan-huiskranten verschijnt, Bericht, staat op 1 december dezelfde vragenlijst. Per post of e-mail kan iedere Gelderlander, en dat zijn er bijna twee miljoen, de enquête insturen. Tot slot benadert de provincie zelf nog duizend Gelderlanders rechtstreeks, zij krijgen de enquête per post thuisgestuurd.

Remkes
Op 15 december sluit de enquête. De resultaten zullen in het opstellen van de profielschets een belangrijke rol spelen. Het Gelders Parlement zal op 26 januari het profiel van de nieuwe CdK vaststellen. Minister Remkes zal die dag in het Gelderse Huis der Provincie aanwezig zijn om de profielschets in ontvangst te nemen. Aansluitend heeft hij een gesprek met de Vertrouwenscommissie.