FNV BONDGENOTEN

Hoofdbestuur FNV Bondgenoten herkozen

Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten is vanmiddag in Amsterdam herkozen door het congres. Voorzitter Henk van der Kolk, algemeen secretaris Ellen Dekkers, penningmeester Willem Noordman en bondssecretaris Anja Jongbloed kregen opnieuw het vertrouwen van de afgevaardigden namens de vereniging. Er waren geen andere kandidaten.

Het viertal vormde gedurende de afgelopen twee jaar ook al het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten. In die periode hebben ze de bond, die in financieel zwaar weer zat, er weer bovenop geholpen. De ledendaling is inmiddels omgebogen in een ledenwinst. Het congres vond het daarom terecht dat dit team ook de komende vier jaar de bond gaat leiden.

Het 'nieuwe hoofdbestuur' heeft als doel om de komende jaren te werken aan het verjongen van de vakbond en het diverser maken van de vereniging. De komende jaren moeten er 30.000 nieuwe leden bijkomen, zodat het ledental een half miljoen bedraagt.

Verder staat vernieuwing voorop. 'We moeten als vakbond inspelen op actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen en met de tijd meegaan,' aldus voorzitter Van der Kolk.

Meer informatie:
Ingrid van den Berg, voorlichter FNV Bondgenoten
06-51405832
Nathalie Koopman, voorlichter FNV Bondgenoten

06-51406105

30 nov 04 17:01