Gemeente Dordrecht


Dordrecht koopt 100% groene energie in

Alle gemeentelijke gebouwen gebruiken vanaf 2005 uitsluitend groene energie. Dordrecht heeft met ENECO een contract afgesloten voor de levering van 100% groene stroom. Dordrecht wil een klimaatbewuste gemeente zijn. Het inkopen van schone energie is een van de uitgangspunten van het Dordtse klimaatbeleid.

Groene energie wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals wind, water en zon. Op dit moment bestaat 40% van de door de gemeente ingekochte energie uit groene energie. Dordrecht koopt voor de periode 2005-2008 100% groene energie in voor gebouwen in gemeentelijk beheer. Het overstappen op volledige groene energie kost de gemeente 12.000 extra per jaar. In totaal wordt per jaar 20.000 voor schone energie uitgegeven. Deze meerprijs ontstaat door de beschikbaarheid, productiekosten en transportkosten van deze energiesoort. De stroom is voor 60% afkomstig uit waterkracht (Scandinaviƫ) en voor 40% afkomstig uit windenergie (Nederland).

Voorbeeldfunctie
De gemeenteraad heeft in mei 2004, met het vaststellen van de nota klimaatbeleid, bepaald dat voor alle gemeentelijke gebouwen 100% groene stroom wordt ingekocht. Dordrecht wil hiermee een voorbeeld stellen om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. In juli 2004 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden waaruit ENECO werd geselecteerd. In het contract is uitgegaan van een totaalverbruik van 14 miljoen kilowattuur per jaar.

Klimaatbeleid
Het inkopen van 100% groene stroom, en andere klimaatbewuste activiteiten zijn opgenomen in de nota klimaatbeleid 2004-2007. In dit plan zijn uitgangspunten opgesteld die leiden tot een klimaatbewuste gemeente. De projecten staan beschreven in het meerjaren uitvoeringsprogramma. Hiervoor heeft Dordrecht van het Ministerie van VROM recentelijk 250.000 subsidie gekregen.

Meer informatie over het klimaatbeleid in Dordrecht? Kijk op www.dordrecht.nl.