Vereniging Nederlandse Gemeenten

benchmarkdag: verrijken door vergelijken

Ruim driehonderd bezoekers werkzaam bij verschillende overheden wisselden dinsdag in Amsterdam ervaringen uit over de benchmark. De benchmarkdag, een samenwerking tussen het ministerie van BZK en de VNG, kreeg als thema mee: Verrijken door vergelijken.

Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG verzorgde de opening. In zijn inleiding gaf hij aan een groot voorstander van benchmarken te zijn. Het leidt tot verantwoording aan de gemeentelijke klant en geeft mogelijkheden om de prestaties te verbeteren. Pans ziet drie functies voor benchmarken bij gemeenten:

1. Het geeft inzicht in de positie van de gemeente, waar staan we?
2. Het leereffect. Hoe doen mijn collegas het en wat kan ik van hen leren?

3. De openbare verantwoording aan de burger, wat doet mijn gemeente met mijn belastinggeld?

Om de prestatie van de gemeenten openbaar te maken is durf nodig, aldus Pans. Koudwatervrees moet overwonnen worden. Maar verantwoording afleggen is noodzakelijk. Hij waarschuwt wel voor misbruik van het instrument. Het is niet de bedoeling dat de rijksoverheden de openbaarheid die de gemeentelijke branche betracht, gaat misbruiken.

De methode is belangrijk voor de verantwoording naar de gemeentelijke klant en de burger. Dit is belangrijker dan de politieke verantwoording.

De VNG heeft van gemeenten de opdracht gekregen om gemeentelijke benchmarking te stimuleren en structureren.
Benchmarken geeft de mogelijkheid om te sturen op structurele ontwikkelingen. In tegenstelling tot sturing op incidenten, zoals dat nu vaak het geval is. Benchmarking geeft gemeenten de mogelijkheid hun producten te verbeteren.

geactualiseerd op: 30 november 2004