Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 30-11-2004

Indexering pleegzorgvergoeding

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-CB-U-2533977

30 november 2004

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontving ik een afschrift van de brief van Jeugdzorg Drenthe te Assen aangaande indexering pleegzorgvergoeding.

In de brief van Jeugdzorg Drenthe maakt de Pleegouderraad kenbaar gehoord te hebben dat de indexering van de pleegzorgvergoedingen dit jaar niet plaats zal vinden. De Pleegouderraad spreekt zijn verbazing hierover uit en benadrukt hierbij het vrijwillige karakter van pleegzorg.

Ik ben het eens met de stelling van de Pleegouderraad dat pleegouders, die vrijwillig hun huis en hart open stellen voor kinderen die dat bijzonder hard nodig hebben, niet getroffen zouden moeten worden door bezuinigingen. Daarom heb ik samen met minister Donner besloten de indexering dit jaar wel te laten plaatsvinden. Wijziging van de regeling vergoedingen pleeggezinnen zal zo spoedig mogelijk in de Staatscourant geplaatst worden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp