Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 30-11-2004

Financiering uitvoering kwaliteitstoetsen door Cliënt en Kwaliteit

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DVVO-U-2532042

30 november 2004

Mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg patiënten- en consumentenbeleid d.d. 14 oktober 2004 om de kwaliteitstoetsen vanuit cliëntenperspectief in 2005 en 2006 te financieren heb ik uitgevoerd door het Fonds PGO te verzoeken de subsidiëring ter hand te nemen en de toezegging aan het Fonds in 2005 en 2006 telkens EUR 1,3 miljoen ter beschikking te stellen. Hierbij ontvangt u afschrift van de betreffende brief.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp
PDF
brief financiering kwaliteitstoetsen (nieuw venster)

Om het kamerstuk op te halen:

Zie het origineel