Vereniging Spierziekten Nederland

Nieuws

VSN in brief aan minister: vergoeding weesgeneesmiddelen moet anders

Minister Hoogervorst heeft een brief naar de Tweede Kamer geschreven over de vergoeding van weesgeneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.

In deze brief geeft hij aan dat de kosten voor de toediening van weesgeneesmiddelen in de periode na registratie in bepaalde gevallen betaald zou moeten worden door de academische ziekenhuizen. De VSN heeft de minister er in een brief op gewezen dat deze maatregel ertoe zal leiden dat patiënten deze medicijnen in feite niet zullen krijgen.

Langzamerhand komt er steeds meer zicht op werkzame medicijnen voor zeldzame ziekten. Een goed voorbeeld is het medicijn Myozyme voor de ziekte van Pompe, een medicijn dat waarschijnlijk eind 2005 geregistreerd gaat worden.
Mede doordat het om een gering aantal patiënten gaat, is de prijs van een dergelijk medicijn hoog. Ook kan het geruime tijd duren, voordat een goed inzicht verkregen is in de feitelijke werking van een medicijn bij de totale doelgroep: de groep die het medicijn gebruikt is immers beperkt.

Het College van Zorgverzekeringen (CvZ) heeft de minister geadviseerd over de vergoeding en bekostiging van weesgeneesmiddelen. Een van de voorstellen betrof het invoeren van een aparte CTG-beleidsregel voor de vergoeding van weesgeneesmiddelen. De minister heeft dit voorstel niet overgenomen.
Een groot probleem in het standpunt van de minister betreft nu de weesgeneesmiddelen die in een ziekenhuis verstrekt worden en waar nog niet voldoende gegevens beschikbaar zijn over bijvoorbeeld werkzaamheid, effecten en optimale dosering bij alle patiënten. Zodra het medicijn Myozyme geregistreerd is, zou dit onder deze categorie vallen. De bekostiging van het medicijn zou moeten komen uit de academische component van het ziekenhuisbudget. Dit geld is bedoeld voor onderzoek en niet voor reguliere medicatie. Daarbij komt dat de feitelijke toediening van de medicijnen op termijn gaat plaatsvinden in de regionale ziekenhuizen en daar is helemaal geen budget beschikbaar voor deze medicijnen. Regionale ziekenhuizen zullen patiënten weigeren, academische ziekenhuizen zullen proberen om deze patiënten buiten de deur te houden om zo hun onderzoeksbudget overeind te houden. In het geval van Myozyme betekent dit concreet dat volwassen mensen met de ziekte van Pompe het medicijn niet kunnen krijgen, ook zij die meegedaan hebben aan medicijntrials. Zij zullen verder achteruit gaan, in een aantal gevallen in de WAO terecht komen en uiteindelijk overlijden, terwijl een werkzaam en geregistreerd medicijn beschikbaar is.

De VSN heeft minister Hoogervorst in een persoonlijk gesprek en nogmaals in een brief gewezen op de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Ook heeft de VSN overleg gevoerd met de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, een vertegenwoordiger van het CvZ en de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen. Donderdag 2 december a.s. bespreekt de commissie van VWS de voorstellen van de minister en de commentaren van de verschillende organisaties hierop. Daarom heeft de VSN de betreffende kamerleden en de minister nogmaals geattendeerd op de ingrijpende gevolgen van de voorstellen van de minister en gepleit voor een beleidsregel die patiënten de garantie biedt dat na registratie de vergoeding en bekostiging gegarandeerd wordt.

De huidige plannen van de minister vormen uiteindelijk een bedreiging voor alle mensen met een zeldzame en nog onbehandelbare ziekte, omdat zij veel moeilijker toegang zullen krijgen tot nog te ontwikkelen geneesmiddeln.

30 november 2004

VSN - Lt. gen. van Heutszlaan 6 - 3743 JN Baarn tel: 035-5480480 Spierziekten Infolijn: 0900-5480480 - E-mail: vsn@vsn.nl - Postbank 1422400