Nederlandse Vereniging van journalisten

Resultaten enquête kinderopvang
30 november 2004. Brief aan dagbladleden die gebruik maken van kinderopvang.

Geachte collegae,

Een aantal weken geleden vroegen wij u om de enquête op villamedia in te vullen over kinderopvang. Een groot aantal van heeft dit gedaan. Onze dank daarvoor!

De conclusies uit dit onderzoek luiden als volgt:

De meerderheid van de respondenten gaat erop achteruit. De gemiddelde achteruitgang is tussen de 50 en 100 euro per maand. Deze achteruitgang wordt deels veroorzaakt door een gezamenlijk hoog inkomen. De fiscale tegemoetkoming die totaal 1/3 van de kosten kan beslaan, kan in dat geval uitkomen op 0.

Verder blijkt dat de meeste respondenten er de voorkeur aan geven om het kinderdagverblijf te machtigen de werkgeverspremie en de fiscale tegemoetkoming te innen. Op dit moment wordt uitgezocht onder welke voorwaarden kinderdagverblijven dit mogen doen, zodat het geld ook daadwerkelijk daar terecht komt waar het hoort. Waarschijnlijk kan april/mei 2005 van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Tot die tijd zal alles nog via Kintent geregeld worden.

Vrijwel geen van de respondenten onderhandelt over het uurtarief voor het kinderdagverblijf (max. 5,68 euro per uur). In een aantal gevallen is er geen ander kinderdagverblijf in de buurt. In de regio komt het voor dat de prijzen die lager waren dan het nieuwe maximum tarief nu worden opgehoogd tot het maximum uurtarief, met kostenverhoging voor de ouders als gevolg.

Wij zullen het resultaat van deze enquête aan de werkgevers voorleggen. Zodra er nieuws te melden is brengen wij u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.wbk.nl en Kintent: 0900
1199119.

Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert
Secretaris sectie Dagblad
Dagblad@nvj.nl