Gemeente Katwijk


* Gemeente controleert assimilatiebelichting kwekers


---

Gemeente controleert assimilatiebelichting kwekers

Katwijk, 30 november 2004

Milieu-inspecteurs van de centrale milieuafdeling voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben op 24 en 29 november 's avonds gecontroleerd op het toepassen van assimilatiebelichting in de kassen door bloemenkwekers. Daarbij is gebleken dat twee bloemenkwekers hun gevelafscherming niet in orde hadden. Tegen deze twee bedrijven wordt proces-verbaal opgemaakt. Ook moeten deze bedrijven hun gevelafscherming in orde maken.

De gemeente heeft in de voorgaande jaren ook al gecontroleerd op de toepassing van assimilatiebelichting en de betreffende kwekers daarover aangeschreven. Ten opzichte van de in voorgaande jaren aangetroffen situaties is er inmiddels veel verbeterd. Van de 120 glastuinbouwbedrijven in de KRV gemeenten zijn er nu nog 15 die extra belichting voor de gewassen toepassen. Dit is om de groei te versnellen en de kassen te verwarmen. Volgens het Besluit glastuinbouw moeten kwekers die hun gewassen extra belichten tussen 1 september en
1 mei van zonsondergang tot zonsopkomst de gevels van hun kassen afschermen met behulp van schermdoek. Verder is in die periode de toepassing van assimilatiebelichting niet toegestaan tussen 20.00 uur en 24.00 uur, tenzij er sprake is van een goede bovenafscherming. Door de toepassing van een goede gevelafscherming en bovenafscherming moet de lichtuitstraling naar buiten met 95 % worden tegengehouden.

Er wordt door de gemeente gedurende de komende wintermaanden vaker gecontroleerd op de toepassing van assimilatiebelichting in glastuinbouwbedrijven.