D66

Nederland zou een proefproces moeten uitlokken om de milieukamer in het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag leven in te blazen. Dat stelt D66 Kamerlid Boris van der Ham in een debat met milieustaatssecretaris Van Geel (CDA). De milieukamer kan uitspraak doen in grensoverschrijdende milieuconflicten, maar is in de zeven jaar dat zij bestaat nog nooit gebruikt. Van Geel heeft D66 toegezegd de mogelijkheden serieus te onderzoeken.

Boris van der Ham: `De chamber of environmental matters bestaat nu zeven jaar maar is nog nooit gebruikt. Dat is niet omdat er geen behoefte aan is, maar omdat landen angstig zijn een stukje soevereiniteit over te dragen aan zo'n internationale instantie. Omdat er nog nooit een zaak heeft voor gelegen kan ik die koudwatervrees wel begrijpen. Maar het is erg jammer, want hierdoor ontstaat er ook geen rechtsgeschiedenis en dus ook geen mogelijkheden tot het oprekken van het internationaal milieurecht. Milieuvervuiling is een wereldomvattend probleem en onderdeel van het wereldwijde ethische debat'. Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zijn bindend.

Omdat de milieukamer onderdeel uitmaakt van het in Den Haag gevestigde Internationale Hof van Justitie, vindt D66 dat er een taak voor Nederland is weggelegd om de milieukamer te activeren. Van der Ham: `Het zou goed zijn als Nederland en een bevriend land als België een proefproces uitlokken. Dat zou bijvoorbeeld over de vervuiling van rivieren kunnen gaan. Zo kan het Hof zichzelf bewijzen en worden mogelijk ook andere landen minder terughoudend'.

Volgens D66 heeft de milieukamer in potentie een grote toegevoegde waarde. `Juist milieu is grensoverschrijdend. Daarom is het van belang dat afspraken ook kunnen worden afgedwongen. Maar iemand moet de eerste stap zetten om dit gezag aan het Hof te geven. Dat lijkt mij een mooie taak voor de Nederlandse regering, die zelf aangeeft milieubeleid in internationaal verband te willen vormgeven,' aldus Van der Ham.

30-11-2004 17:25