TNS NIPO

Publicaties TNS NIPO onderzoek

30 november 2004

Profiel Wilders-stemmer in de Volkskrant
'PvdA vreest nieuwe opstand kiezers'

Er dreigt een nieuwe kiezersopstand die ook de PvdA kan treffen. Dat zegt PvdA-leider Wouter Bos in een interview met de Volkskrant. De opkomst van Geert Wilders zal volgens Bos niet zomaar aan de PvdA voorbij gaan. Hij toont zich vooral benauwd voor de reactie van de Amsterdamse kiezers. Zelfs in dat sociaal-democratische bolwerk kan de kiezer de PvdA de rug toekeren, waarschuwt Bos.

Wilders lijkt zo'n droomkandidaat en Bos sluit een toekomstige regering met hem niet uit. Volgens de jongste opiniepeilingen van TNS NIPO zou de Groep Wilders op dit moment op 28 zetels kunnen rekenen. In opdracht van de Volkskrant heeft TNS NIPO een profiel gemaakt van de Wilders-stemmer. Daaruit blijkt dat de Wilders net als Pim Fortuyn in 2002 vooral de niet-stemmer aanspreekt. Van degenen die in 2003 niet stemden, zegt 17 procent nu op Wilders te zullen stemmen.

De LPF, die in 2002 26 zetels haalde, raakt de helft van die kiezers kwijt aan Wilders. Belangrijke leverancier is met 23 procent ook de VVD, de partij waar Wilders vandaan komt. Maar daar beperkt de aanhang van Wilders zich niet toe. Ook onder de kiezers die voorheen CDA of PvdA stemden, kan hij op steun rekenen. TNS NIPO concludeert dat Wilders een breed publiek aanspreekt. Onderzoeker Peter Kanne denkt daarom dat het succes, nu vooral te danken aan Wilders standpunt over allochtonen, snel kan wegebben. 'Zijn succes is ook de emotie van het moment'. Volgens Kanne heeft Wilders een 'bredere agenda' nodig om het electoraat vast te houden.

PvdA-leider Bos meent dat een groot deel van de PvdA nog altijd 'te soft' is in het multiculturele debat. De eerste reflex in de partij is de moord op Van Gogh te zien als een symptoom van het harde debatklimaat rond moslims. Of het wordt gezien als een reactie op een film die hij misschien beter niet had kunnen maken. 'Het is mijn taak dat tegen te spreken,' aldus Bos, die zegt niet te willen vervallen in 'de fout' van 2002. De toenmalige PvdA-leider Ad Melkert negeerde Fortuyn en sloot uit dat zijn partij een coalitie zou vormen met de LPF. 'Ik zal nooit meer iemand onderschatten en nooit meer een politiek tegenstander wegzetten als iemand die je geen inhoudelijk debat waard vindt. Want dan zet je ook z'n kiezers weg'.


---

1 | Politieke peiling week 47 2004


---

Tweede Kamer Peiling week 46 Peiling week 47 2004 2004 % Zetels % Zetels % Zetels CDA 28.6 44 16.6 25 16.7 26 PvdA 27.3 42 29.3 45 28.3 44 VVD 17.9 28 14.1 21 12.2 19 SP 6.3 9 9.9 15 8.1 12 LPF 5.7 8 1.6 2 1.9 2 GroenLinks 5.1 8 5.3 8 5.3 8 D66 4.1 6 2.0 3 3.0 4 ChristenUnie 2.1 3 3.5 5 3.7 5 SGP 1.6 2 1.3 2 1.4 2 Lijst Wilders 15.7 24 18.6 28 Andere partij 1.3 0 0.4 0 0.9 0


---

'Wilders held van familie Doorsnee'

Sinds de dood van Theo van Gogh gaat het goed met Geert Wilders. In de eerste week van november, voordat Nederland in de hens ging, stond de politicus die in zijn eentje een groep vormt, nog op 9 zetels in de TNS NIPO-peiling. Nu kan hij al rekenen op 28 zetels.

Wie zijn die 1,7 miljoen potentiële Wilders-stemmers eigenlijk? Zijn ze man of vrouw, jong of oud, arm of rijk, stedeling of plattelander, blauwe boord of witte boord? Het onderzoeksbureau TNS NIPO denkt het antwoord te hebben en dat luidt in samenvatting: de familie Doorsnee.

De Groep-Wilders scoort zowel bij man (53 procent) als bij vrouw (47 procent), van Friesland tot Limburg, zowel in de stad als op het platteland. 'De kracht van Wilders is dat hij bijna iedereen wel aanspreekt', aldus onderzoeker Peter Kanne. De opkomst van Geert Wilders gaat vooral ten koste van de VVD: 23 procent van zijn potentiële electoraat neemt hij mee van zijn vroegere partij. In het TNS NIPO-profiel is de Wilders-stemmer tussen de 30 en 50 jaar oud, terwijl de hardnekkige VVD'er een 50 plusser is. Daaruit kan volgens Kanne de conclusie worden getrokken dat Wilders vooral generatiegenoten uit de moederpartij aanspreekt.

Anders dan de VVD moet Wilders het niet van de hoogopgeleiden hebben. Slechts 17 procent van zijn potentiële aanhang heeft hbo of wetenschappelijk onderwijs. Aan de andere kant steunt hij minder op laagopgeleiden dan Fortuyn destijds deed. De sociale herkomst van de kiezer vertoont een vergelijkbaar beeld. De LPF moest het hebben van de arbeiderswijken. De Groep-Wilders lijkt beter in staat de blanke middenklasse aan te spreken en heeft in dat opzicht de wind natuurlijk ook in de zeilen. Uit de TNS NIPO-gegevens blijkt dat Wilders louter garen spint bij de angst en boosheid voor en over moslimextremisme. 'Wilders is het enig bruikbare alternatief om mijn ongenoegen te ventileren', zegt een geënquêteerde en die zin is 28 procent van de ondervraagden uit het hart gegrepen.


---

Potentieel Wilders LPF stemmer 2002 2004
% %

Geslacht
Man 53 52 Vrouw 47 48

Leeftijd
18-29 18 22 30-39 26 28 40-49 21 14 50-59 16 13 60+ 19 23

Opleiding
LO-LBO 34 42 MAVO 14 14 MBO 28 24 HAVO-VWO 6 6 HBO-WO-kand. 15 12 WO-doct. 3 1

Gezinsgrootte
1 13 13 2 43 35 3 18 24 4 22 21 5 of meer 4 7

Regio
Drie grote steden 18 22 Rest west 33 29 Noord 6 8 Oost 17 21 Zuid 26 20

Stemden bij TK-verk. Stemden bij TK-verk. 2003 1998 (Bron ANP) CDA 15 7 PvdA 8 19 VVD 23 34 LPF 17 n.v.t. D66 2 3 Niet gestemd 23 28


---

Het profiel van de potentiële Geert Wilders stemmer 1 is gebaseerd op de TNS NIPO-peiling van week 46 2004 en is gemaakt in opdracht van de Volkskrant. Op dat moment stond Geert Wilders op 24 zetels in de TNS NIPO-peiling. In deze peiling zijn in totaal 2106 personen ondervraagd, waarvan 275 Wilders-stemmers.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 59 24).

1 In antwoord op de vraag: 'op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn?'