Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
telefoon 050 - 316 49 11
fax 050 - 316 49 33
info@provinciegroningen.nl
Toeristische sector goed voor banengroei in Groningen 30 november 2004

Uit het rapport Toerisme in Cijfers 2004 voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe blijkt de werkgelegenheid in toeristisch sector in Noord Nederland te zijn gestegen. Het gaat om een stijging van 2,7% ten opzichte van 2002 tot een totaal van ruim 49.600 banen (fulltime plus parttime). Deze stijging loopt parallel met de landelijke trend. In de provincie Groningen is binnen de toeristische sector in de periode 2002-2003 een banengroei te zien van 575 banen (3,7%). Over een langere periode namelijk van 1996-2003 heeft de sector het goed gedaan met een banengroei van 36%.
Volgens het onderzoeksrapport is het totaal aantal toeristische overnachtingen in vergelijking met het jaar 2002 in Groningen gelijk gebleven. Het CBS heeft berekend dat het totaal aantal toeristische overnachtingen in Nederland in 2003 met 1,5% is afgenomen. Dus ook wat dat onderdeel betreft heeft de toeristische sector in Groningen het in 2003 goed gedaan.

Het rapport bevat een groot aantal gegevens over de capaciteit, bezettingsgraad, overnachtingcijfers (bij hotels, kampeerterreinen, recreatiebungalows etc.), bezoekcijfers (van musea, dagattracties en evenementen), werkgelegenheid en bestedingen in de toeristische sector in Noord Nederland over het jaar 2003.
Het Instituut voor Servicemanagement te Leeuwarden verzamelt jaarlijks deze toeristische en recreatieve gegevens in opdracht van de drie provincies.

In Groningen is in 2003 het aandeel van de toeristische sector op de totale arbeidsmarkt 5,9% van de werkgelegenheid (was 5,7%). In Drenthe is het aandeel 6,3% (was 6,1 %) en in Friesland is het aandeel hetzelfde gebleven namelijk 7,8%.

Door het combineren van cijfermateriaal van Toerdata Noord van het Instituut Service Management en het cijfermateriaal van het NRIT is berekend dat er in het jaar 2002 ruim EUR 1,8 miljard is uitgegeven in de toeristisch-recreatieve sector in Noord-Nederland. In de provincie Groningen was dit EUR 461 miljoen.

In de provincie Groningen is het aantal hotelovernachtingen gelijk gebleven. In Drenthe is het aantal overnachtingen met 7% afgenomen en in Friesland met 5% gestegen. De beddencapaciteit in Noord-Nederland is met 2% toegenomen en de bezettingsgraad is met 2 procentpunt afgenomen.

Het aantal geregistreerde overnachtingen bij logies- en ontbijtadressen is fors toegenomen in alle drie provincies namelijk met 38%. Deze stijging is met name te danken aan het grote aantal adressen (67) dat erbij is gekomen. In Groningen steeg het aantal adressen naar 38.

Het aantal overnachtingen in Noord-Nederland in recreatiewoningen (verhuurwoningen en tweede woningen) is afgenomen met 3% (van 5.973 naar 5.803). De daling heeft plaatsgevonden in Groningen en Drenthe. In Friesland is het aantal overnachtingen in recreatiewoningen gestegen.

In 2003 is het aantal overnachtingen in jachthavens in Groningen gestegen met 3 % en bedraagt nu 135.000 overnachtingen.

Het jaar 2003 is voor de campingbranche een goed jaar geweest. Het totaal aantal overnachtingen op kampeerterreinen is met 4% gestegen ten opzichte van 2002. Dit komt vooral doordat de toeristische standplaatsen door de zeer goede zomer van 2003 beter bezet waren. Dit geldt voor alle drie provincies. De stijging in Groningen bedroeg 11 % (va 418 naar 464 overnachtingen).

De dagattracties in Noord-Nederland hebben in 2003 ongeveer evenveel bezoekers gehad als in het jaar ervoor. Het zwembadbezoek is toegenomen en het bezoek aan musea is in 2003 afgenomen. Kardinge is nog steeds de grootste attractie in Groningen, gevolgd door het Holland Casino en Familiepark Nienoord. Alleen sportcentrum Kardinge heeft meer bezoekers mogen ontvangen. Delfsail is in 2003 in Noord-Nederland veruit het best bezochte evenement met 900.000 bezoekers. Een aantal grote kermissen hebben veel bezoekers getrokken en staan in de top vijf van evenementen met de meeste bezoekers.