Gemeente Eindhoven

Persbericht: 30 november 2004, no. 278

Wethouder van der Grinten dient ontslag in

Vanmiddag 30 november heeft wethouder Paul van der Grinten (Kunst, Cultuur en Stadsbeheer) tijdens de vergadering van Burgemeester en Wethouders geconcludeerd over onvoldoende politieke ruimte te beschikken om met vrucht de opdracht binnen de portefeuille Cultuur te kunnen realiseren.

De wethouder zal zijn ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter van de Gemeenteraad. Bij zijn argumentatie komt met name het opzeggen van vertrouwen binnen een aantal van de coalitiepartijen zwaarwegend naar voren.

Het College van B&W betreurt het besluit, met name gezien de hechte samenwerking. Het College respecteert het besluit van de wethouder en zal zich beraden op de ontstane situatie en de waarneming van de portefeuille ondervangen en daarvan bericht doen aan de Raad.

© 2004 Gemeente Eindhoven