European Commission

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

NL

P/04/133

Brussel, 26 november 2004

15322/04 (Presse 341)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vonnissen van zeven oppositieleiders in Azerbeidzjan

De Europese Unie heeft vernomen dat het Hof van beroep van de Republiek Azerbeidzjan de vonnissen gehandhaafd heeft van zeven oppositieleiders die beschuldigd waren van verstoring van de openbare orde na de presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan in oktober 2003. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de strengheid van de vonnissen die het Hof heeft gewezen.

De EU wijst op haar gehechtheid aan de vrijheid van meningsuiting in al haar vormen, waartoe ook het recht oppositie te voeren en het recht te demonstreren behoren. In dit verband moedigt de EU de regering van Azerbeidzjan aan vast te houden aan de democratische waarden, waaronder een behoorlijke rechtsgang, en een open dialoog met de oppositie aan te gaan overeenkomstig de verbintenissen van Azerbeidzjan in het kader van de OVSE en de Raad van Europa.

Eerder dit jaar heeft de EU zich positief uitgesproken over de presidentiële amnestie waardoor er talrijke gevangenen zijn vrijgelaten die na de demonstraties van oktober 2003 waren vastgehouden. Volgens de EU is die amnestie een teken van een positieve ontwikkeling die moet doorgaan. De Europese Unie spoort de regering van Azerbeidzjan aan op die weg voort te gaan door een politieke omgeving te scheppen die pluralisme, eerlijke democratische wedijver en dialoog tussen de partijen in de hand werkt. De Europese Unie is bereid hierbij te helpen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.