Partij van de Arbeid


Den Haag, 30 november 2004


Bijdrage PvdA-fractie bij Algemeen Overleg Schuldhulpverlening Woordvoerder Saskia Noorman den Uyl 06 18 305 879


Probleem


Het aantal problematische schulden neemt fors toe. Het cijfers laten een een toename van de hulpvragen bij schulden van meer dan20% zien. Steeds meer mensen hebben hoge schulden waar ze niet meer uit komen. De oorzaak is soms lang een laag inkomen, of de komst van de euro waardoor het zicht op de uitgaven niet goed ging, het speculeren op snelle winsten zoals Legiolease, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of soms gewoon een gat in de hand. Problematische schulden zijn er ook bij hogere inkomens zoals bij een plotselinge inkomens verandering bij echtscheiding .Het aantal uit huiszettingen neemt fors toe. Even als het afsnijden van energie. De schuldpositie van jongeren neemt flink toe toen men dacht dat alles kon; ook dure uitgaven zonder sparen. Een nieuwe groep mensen met problematische schulden zijn de ouderen die langzamerhand, alleen wonend het zicht op de bestedingen kwijtraken en te laat zien dat ze helemaal vast gelopen zijn.


Knelpunten


Nieuwe dreigingen. Er zijn forse wachtlijsten voor de schuldhulpverlening. De regering draagt bij aan het ontstaan van problematische schulden door ingrepen in de sociale zekerheid. Er ontstaat bij werkloosheid een plotselinge inkomensdaling een van de oorzaken van problematische schulden. (De WAO-voornemens, het bekorten van de WW, het afschaffen van de vervolguitkering WW). De bezuinigingen van de regering op de bijzonder bijstand hebben het geld voor schuldhulp bij de gemeenten weggehaald. De staatssecretaris heeft geen enkele ambitie om zelf bij te dragen aan het voorkomen en bestrijden van problematische schulden.


Oplossingen


- Gemeenten moeten hun geld voor schuldhulpverlening terug krijgen van de regering


- De greep uit de kas van de bijzondere bijstand moet teruggedraaid zodat er voldoende ruimte is om aan armoedebestrijding te doen.


- De PvdA zal de regering aanspreken op haar eigen doelstelling bij de begroting


- Er moet meer budgetbegeleiding via de gemeenten.


- Gemeenten zullen ook meer werk moeten maken van preventie en hulpverlening voor kwetsbare doelgroepen, jongeren, ouderen en werklozen.


- Te veel gemeenten zijn niet actief en laten de financiering van schuldhulp en budget begeleiding over aan de centrumgemeenten.


- De wetswijziging moet het risico op uithuiszetting bij schuldhulpverlening beperken.


- De verbeteringen die zijn voorgesteld in de evaluatie van de wet schuldsanering moeten nu snel ingevoerd worden


- De wachtlijsten moeten worden bekort met extra geld van de regering


- Alle gemeente zullen zich moeten concentreren op schuldpreventie vooral voor jongeren


- De regering moet zich de Nibud onderzoeken aantrekken als het gaat om de knellende inkomenspositie van minima met schoolgaande kinderen en de kosten daarvan.


- De minnelijke schuldregeling moet weer voor de weg naar de rechter gaan. Er moet 20 miljoen euro naar de schuldhulpverlening en preventie