Openbaar Ministerie

Persberichten
30 november 2004

Verkeersconvenant getekend

De verkeersonveiligheid op de wegen in de regio Rotterdam-Rijnmond is nog steeds onaanvaardbaar hoog. Voor een groot deel wordt die veroorzaakt door agressief of onveilig verkeersgedrag, maar er zijn ook zeer gevaarlijke plekken, zogenoemde black spots. Om dat aan te pakken hebben het landelijke Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM), het Openbaar Ministerie in Rotterdam, de politie Rotterdam-Rijnmond en de korpsbeheerder van de politie, dinsdag 30 november het Convenant Speerpuntenprogramma ondertekend.

In het convenant zijn de afspraken vastgelegd voor de aanpak en verbetering van de verkeers(on)veiligheid in de regio Rotterdam. Zo zijn er afspraken gemaakt voor de verkeershandhaving, deels gefinancierd door het BVOM, en de gerichte acties op bepaalde doelgroepen zoals bijvoorbeeld de jeugd. Een speciaal verkeershandhavingsteam gaat zich bijvoorbeeld richten op acties voor de maximumsnelheid, het rijden door rood licht, rijden zonder helm of gordel, of het rijden onder invloed van alcohol. Er komt een loket waar ook burgers onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Er zullen meer verkeershandhavingsarrangementen komen in de diverse delen van de regio.

Het speerpuntenprogramma is het vervolg op het regioplan dat liep vanaf 1999. Dat leidde weliswaar tot een verbetering van de verkeersveiligheid, maar leverde ook de constatering op dat er met name in de richting van bepaalde doelgroepen, of soorten overtredingen, extra inzet gepleegd moest worden. Het totale aantal processen-verbaal voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of de andere speerpunten zal ongeveer gelijk blijven: 350.000, respectievelijk 45.000. Maar die zullen wel voor een deel anders, bijvoorbeeld door staandehoudingen, of op andere plaatsen, in de black spots, uitgeschreven worden.