Cito

Arnhem, 30 november 2004

Gerrit Staphorsius benoemd tot unitdirecteur

Dr G. (Gerrit) Staphorsius (59) is per 1 november j.l. benoemd tot unitdirecteur Primair en Voortgezet onderwijs.

Gerrit Staphorsius is de opvolger van mevrouw Linde van den Bosch die per 1 november j.l. is benoemd tot algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie.
In zijn nieuwe functie zal Gerrit Staphorsius deel uitmaken van het Management Team van de Citogroep.
Door de unit Primair en Voortgezet onderwijs worden voor het primair onderwijs de Eindtoets Basisonderwijs, de Entreetoetsen en het Leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Voor jonge kinderen geeft de unit de inmiddels ook internationaal zeer bekende Piramidemethode uit. Voor het voortgezet onderwijs maakt de unit onder meer luistertoetsen en een leerlingvolgsysteem. Dat laatste is bekend onder de naam `Volg- en Adviessysteem VO'.
Bij de unit horen ook de peilingsonderzoeken, uitgevoerd door het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau in opdracht van het Ministerie van OCW.

Gerrit Staphorsius was tot zijn benoeming als unitdirecteur bij de Citogroep werkzaam als projectleider Volgsystemen, het project dat de Eindtoets, de Entreetoetsen en het Leerlingvolgsysteem ontwikkelt.