Gemeente Baarn

Proef voorkeur jongerenhuisvesting loopt af

30-11-2004

De gemeenteraad heeft vorig jaar de Huisvestingsverordening Baarn gewijzigd. Onderdeel van deze Huisvestingsverordening Baarn 2004 is dat één jaar lang de helft van de huurwoningen wordt aangeboden aan jongeren onder de 31 jaar. De Huisvestingsverordening Baarn 2004 is sinds 1 januari dit jaar van kracht. De voorkeursregeling voor jongeren loopt dus eind dit jaar af. Of er opnieuw een dergelijke regeling zal worden ingesteld, is afhankelijk van de evaluatie.

Volgens de Huisvestingsverordening Baarn 2004 moet één jaar lang vijftig procent van het aantal toe te wijzen huurwoningen worden aangeboden aan huishoudens van 30 jaar en jonger. In elke Woonmarkt (het informatieblad waarin het vrijkomend woningaanbod van Eemland Wonen en andere verhuurders wordt geadverteerd), wordt daarom de helft van de toe te wijzen woningen speciaal gereserveerd voor deze huishoudens.

De vijftig-procent-regeling voor jongeren geldt voor een periode van één jaar. Dat betekent dat na 31 december 2004 de regeling niet meer van toepassing is. Na 31 december worden er daarom in de Woonmarkt geen woningen meer gereserveerd waarop uitsluitend huishoudens van 30 jaar of jonger kunnen reageren.

Evaluatie
De speciale regeling voor jongeren wordt in 2005 geëvalueerd. Of er opnieuw een dergelijke regeling zal worden ingesteld is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. Tot nog toe werd dit jaar 50,7% van de vrijkomende woningen toegewezen aan woningzoekenden van 30 jaar of jonger. In 2003, toen de regeling nog niet gold, was dit 31%.