Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Groen licht voor miljoenenonderzoek industriële biotechnologie

30 november 2004

De Europese Commissie heeft NWO toestemming gegeven om het onderzoeksprogramma B-BASIC uit te voeren. Er is totaal vijftig miljoen euro beschikbaar voor onderzoek voor de verdere ontwikkeling van biotechnologie voor de chemische industrie. Begin 2004 gaf de Nederlandse overheid onder voorbehoud 25 miljoen euro uit de aardgasbaten. De Europese Commissie moest nog goedkeuring verlenen in verband met regels rond staatssteun.

Het programma zal duurzame producten en productiemethoden ontwikkelen voor de chemische industrie. Centraal staan hernieuwbare grondstoffen en biokatalysatoren, zoals micro-organismen en enzymen.

B-BASIC staat voor BioBAsed Sustainable Industrial Chemistry, ofwel de bio-gebaseerde, duurzame, industriële chemie van de toekomst. Binnen het onderzoeksprogramma zullen onderzoekslijnen starten gericht op de productie van bulkchemicaliën, fijnchemicaliën, farmaceutische producten en volledig nieuwe materialen. De industriële biotechnologie gebruikt hernieuwbare grondstoffen, zoals landbouwproducten en hun residu. Hierbij worden micro-organismen en enzymen als katalysator gebruikt in productieprocessen.

B-BASIC wordt uitgevoerd en medegefinancierd door een Nederlands consortium dat opereert onder verantwoordelijk van ACTS, het NWO-onderdeel voor duurzaam chemisch onderzoek. Het B-BASIC onderzoeksprogramma staat onder leiding van prof. dr. ir. Luuk van der Wielen en dr. Gerda Lourens van de afdeling Biotechnologie van de TU Delft. In het programma werken de universiteiten van Delft, Leiden en Groningen samen met de instituten TNO-MEP, A&F BV en met de bedrijven DSM, Akzo Nobel en Shell.

Het onderzoeksprogramma heeft een totaalbudget van circa vijftig miljoen euro. Daarvan komt 25 miljoen euro van de overheid uit de BSIK-middelen, de extra aardgasbaten bestemd voor investeringen in de kennisinfrastructuur. B-BASIC richt zich op de ontwikkeling van inzicht en nieuwe concepten voor toepassing op grote schaal. Door de nu goedgekeurde overheidssubsidie voor B-BASIC bestrijkt Nederland nu het hele gebied van de industriële biotechnologie. Eerder startte het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation haar onderzoeksactiviteiten naar de genomics van micro-organismen voor industriële productie. Dat onderzoek wordt gecoördineerd door de TU Delft en staat onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Regieorgaan voor Genomics.

B-BASIC is het vijfde subsidieprogramma van NWO-ACTS. In alle programma's werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen op het gebied van duurzaamheid in de chemische sector. Het doel van de programma's is het versterken van de Nederlandse kennisinfrastructuur op dit terrein en het leveren van een bijdrage aan een duurzame economische groei in Nederland. De programma's hebben een gezamenlijke omvang van circa twintig miljoen euro per jaar.

04-50

............................

Nadere informatie:

* drs. Roel Kamerling (TUD, Afdeling Biotechnologie)
* t: +31 (0)15 278 79 05, r.kamerling@tnw.tudelft.nl
* dr. ir. Yvonne van der Meer (NWO-ACTS)

* t: +31 (0)70 344 07 58, meery@nwo.nl

* zie ook www.b-basic.nl

* eerder persbericht (11 december 2003):
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/nwop_5u5f8e

* overzichtsartikel duurzame chemie:
www.kennislink.nl/web/show?id=119641