Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

29-11-2004

Persbericht: Hippe rollators in het museum

Zetten, 26 november 2004

De rollator. Wie kent hem niet? Een handig hulpmiddel voor degene die moeilijk ter been is, maar een ramp om mee gezien te worden. Menige oudere in Nederland vertikt het dan ook om met een dergelijk karretje te lopen. Want wie zich eenmaal met een rollator voortbeweegt, behoort definitief tot de grijze generatie. Er is dus iets mis met het imago van de rollator. Zonde, want tegelijk zorgt de rollator voor een mobiele samenleving waarin ouderen een waardige plaats innemen.

Twintig ontwerpers breken een lans voor een nieuw type rollator. Het levert een expositie op van 15 unieke rollators, te zien van 26 november tot 18 maart 2005 in het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging (NMVV) te Zetten.

Zorg voor ouderen is een belangrijk onderdeel van de verpleging en verzorging in Nederland. Met de toenemende vergrijzing voor de deur zal de behoefte aan zorg sterk toenemen. Daarom is het van groot belang dat ouderen zelfstandig kunnen gaan en staan waar ze willen. Het gebruik van de rollator bevordert dat zowel in de thuissituatie als in een verpleeg- of verzorgingshuis. Maar aan het gebruik van de rollator gaat een proces van acceptatie vooraf. Want hoe leuk is het eigenlijk om met een rollator te lopen? En stigmatiseert het juist niet? Tijd om het fenomeen 'Rollator' eens extra onder de loep te nemen met als doel het imago van de rollator te verbeteren.

Deze expositie is bedacht door Denovo Design in het kader van de Week van het Ontwerp in Eindhoven. Het resultaat is nu te zien in het Zorgmuseum in Zetten.

Nationaal Museum Verpleging en Verzorging
Stationsstraat 27
6671 Zetten
T 0488 - 47 33 90
E: museum@zorgportaal.nl
Kijk voor meer informatie en een persfoto op http://www.nmvv.nl/