Ingezonden persbericht


Refresh B.V.
Persbericht

Refresh bouwoplossingen heeft nieuw kantoor- en produktiefaciliteit in Rotterdam geopend.

Rotterdam, 29.11.2004. Op donderdag 18 november 2004 om 16.30 uur heeft Refresh B.V. in Rotterdam haar nieuwe bedrijfspand geopend. Het pand van Refresh ligt aan de Hofweg 43 (langs de A 13) in Rotterdam Overschie. Om de vraag vanuit de Nederlandse markt aan te kunnen, was het noodzakelijk dat Refresh vanuit haar pand in Vlaardingen naar een groter bedrijfspand in Rotterdam verhuisde. Daar de eerste grote bouwprojecten voor het bedrijf zich aandienden en de verantwoordelijke wethouder Pastors er 3000 nieuwe woningen per jaar wil realiseren, wil Refresh vanuit haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan de realisatie van het beleid van de Rotterdamse wethouder. Tot eind 2004 wil Refresh haar personeel uitbreiden van 32 naar 44 medewerkers.

Anders denken, anders doen, anders bouwen, gezonder wonen Vanuit deze visie werkt Refresh. Inspelend op de veranderende behoeften in de bouwmarkt en op de noodzaak om anders te bouwen. Ingegeven door het verdrag van Kyoto en de zorg voor de gezondheid van bewoners. Daarom maakt Refresh geen gebruik van beton, vanwege de uitstoot van giftige stoffen. Het bouwbedrijf gebruikt innovatieve, snelle, bouw- en renovatietoepassingen. Gepatenteerde toepassingen van kwalitatief hoog niveau die zorgen voor duurzaamheid. De snelle en efficiënte manier van bouwen, levert de opdrachtgever een financieel voordeel. Refresh wil bovendien haar dienstverlening blijven verbeteren. Daarom test en ontwikkelt het bedrijf constant haar gepatenteerde merken ISOSTUC ® (een gevel- en geluidwerend isolatiesysteem), Thermohome® (eenvoudig bouwsysteem) en Betonstyreen® (polystyreen met een menging van cement). Refresh heeft ervaring met nieuwbouw, renovatie, systeembouw en het "optoppen" van bestaande gebouwen.

Sr. Executive Director John Struijlaard Productie van gevels bij Refresh tijdens de opening Refresh B.V.
te Rotterdam

-----------------------------------------------------Einde persbericht-----------------------------------------------------------