Ingezonden persbericht


PERSBERICHT WEEK 49

RED JEZELF MAAR
Eigen verantwoordelijkheid in de ggz

Eigen verantwoordelijkheid is het motto van dit kabinet. Dat pakt niet voor iedereen gunstig uit. Ook in de geestelijke gezondheidszorg leven vele zorgen over de effecten van de beleidslijn 'red jezelf maar', met name als het gaat om de meest kwetsbare groepen. Utrechts Debatcentrum TUMULT organiseert op 30 november a.s. een debat in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht. Aanvang 20.00 uur. Entree vrij. (Reserveren aanbevolen: 030-2332430/www.tumultdebat.nl)

Onder voorzitterschap van Jan van Leijenhorst, hoofd jeugd en cultuur VNG, debatteren: John Wennink, hoofd Centrum Beleid en Kwaliteit Trimbos Instituut, Evert Jan van Asselt, Wetenschappelijk Instituut CDA; Armand Höppener, vz Raad van Bestuur Altrecht geestelijke gezondheidszorg; Erik de Gier, hoogleraar Sociaal Beleid Universiteit van Amsterdam ; en Paul Lemmen, bestuur Stichting Landelijke Patiënten- en bewonersraden in de ggz (LPR).

Als de mens wel degelijk deels door omgeving en zorg wordt 'gemaakt', hoe kunnen we dan volhouden dat iedereen voor zichzelf kan zorgen? Met deze vraag in het achterhoofd is het meer dan een intellectuele exercitie om eens drie deelvlakken van de ggz onder de loep te nemen. Hoe kunnen bijvoorbeeld tbs-gedetineerden hun eigen verantwoordelijkheid nemen? Zij zijn toch juist tbs-ers omdat ze dat niet konden? Wie van de psychiatrische patiënten vindt op eigen kracht een weg terug naar de samenleving? Ook rond het persoonsgebonden budget leven zorgen: wie gaat er op het beheer van dat geld toezien? Is eigen verantwoordelijkheid geen slogan zonder inhoud?

TUMULT & Altrecht geestelijke gezondheidszorgIngezonden persbericht