Stuurgroep Islam en Burgerschap

Activiteit: Debat POWERGIRL OF PROBLEEMGEVAL?

Datum: dinsdag 30 november 2004
Tijd: 20.00 21.30 uur
Locatie: Felix Meritis

Veel moslimas hebben niet de mogelijkheid hun leven zelfstandig en naar eigen inzicht in te richten. Heeft dat met religie te maken of met individuele omstandigheden en karakter? Is er bij moslimvrouwen een nieuwe emancipatiegolf op gang gekomen? Blijven de mannen achter en moet hier sterker op ingezet worden? Heeft de overheid hierin een rol of is dit een privé-zaak? Heb je hier een mening over of ervaringen, waar je over wilt praten kom naar het debat en ga in gesprek met prominente Amsterdammers. Verdere informatie over dit debat verschijnt onder andere op de gemeentelijke website www.amsterdamleeftsamen.nl.