Gemeente Barendrecht

Persbericht Gemeente Barendrecht

Voorstel herinrichting Middenbaan in commissie

BARENDRECHT (maandag 22 november 2004) - Op dinsdag 30 november wordt in de vergadering van de commissie Grondgebied een presentatie gehouden over het herinrichtingsvoorstel voor de Middenbaan. Het voorstel omvat plannen voor upgrading van het voetgangersgebied, de overluifeling, openbare verlichting en de toegangen van deze hoofdwinkelstraat in het centrum van Barendrecht. De totale kosten van het plan bedragen 1,1 miljoen euro. Hiervan komt E 600.000 voor rekening van de winkeliers en E 500.000 voor rekening van de gemeente Barendrecht. De commissie Grondgebied wordt gevraagd kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en de kosten voor het gemeentelijk deel voor de herinrichting als wenselijk project op te voeren bij de voorjaarsnota in 2005 of de investering op te nemen in de nota reserves en voorzieningen.

Vanuit de centrumstudie is een aantal verbeterpunten benoemd voor het Barendrechtse centrum. Een herinrichting van de Middenbaan is zo'n verbeterpunt. De uitstraling en inrichting en het comfort van deze hoofdwinkelstraat laat momenteel te wensen over. Om de Middenbaan een aantrekkelijke uitstraling te geven, en daarmee een impuls te geven aan het instandhouden en verbeteren van een vitaal centrum, is herinrichting gewenst. De werkgroep herinrichting Middenbaan, die bestaat uit vertegenwoordigers van de winkeliers, de gemeente Barendrecht en het bedrijfschap detailhandel, heeft daarom opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een plan voor de Middenbaan. Het ontwerp is opgesteld door Okra landschapsarchitecten uit Utrecht.

De vergadering van de commissie Grondgebied op dinsdag 30 november wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 20.00 uur.

Noot voor de pers,