Gemeente Best

22-11-2004
Uitnodiging thema-avond huiselijk geweld

Uitnodiging thema-avond huiselijk geweld

Van 25 november tot en met 1 december is het de internationale week zonder geweld.

Huiselijk geweld is het meest voorkomende geweldsmisdrijf. Maar liefst 45% van de Nederlandse bevolking heeft met huiselijk geweld te maken (gehad). Zowel vrouwen en mannen als ouderen en kinderen kunnen slachtoffer zijn. Het ligt echter nog vaak in de taboesfeer. Slachtoffers kunnen diverse redenen hebben om te zwijgen: angst, hoop op betere tijden, liefde, angst niet te worden geloofd of angst voor dreigementen. Helaas zwijgt ook de omgeving vaak.

Om aandacht te vragen voor deze vorm van geweld organiseren de stichtingen Vrouwenwerk en Vrouwenraad gezamenlijk een thema-avond over huiselijk geweld. Deze avond vindt plaats op dinsdagavond 30 november in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43 van 19.30 tot omstreeks 22.00 uur (zaal is open vanaf 19.00 uur). De bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk en de koffie staat voor u klaar.

Doel van de thema-avond is mensen bewust te maken van de problematiek rond huiselijk geweld.
Aan de hand van sketches wordt duidelijk gemaakt op welke manier huiselijk geweld binnen het gezin kan escaleren. Bij huiselijk geweld denkt men vaak alleen aan fysiek geweld, zoals slaan. Deze sketches maken echter duidelijk dat het ook gaat om verbaal geweld, zoals schreeuwen, maar ook doodzwijgen. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om via uit het leven gegrepen scènes huiselijk geweld een halt toe te roepen en in discussie te komen. Gebleken is dat de sketches veel los kunnen maken. Er zijn dan ook begeleiders aanwezig.

Voor meer informatie over de thema-avond kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen. Ook uw eventuele aanmelding voor de avond kunt u aan één van deze personen doorgeven. Vrouwenraad en Vrouwenwerk kunnen dan een inschatting maken van het aantal bezoekers. Wilt u meer lezen over het thema huiselijk geweld of heeft u behoefte aan hulp, dan kunt u ook terecht op de website van het ministerie van Justitie: www.huiselijkgeweld.nl

Greetje Brugman tel: 377206 e-mail:greetjebrugman@home.nl Josien Jannink tel: 330628 e-mail:josienjannink8@hotmail.com Marjo Broekman tel: 391481 e-mail:marjo.broekman-hanique@xs4all.nl