Gemeente Goes

Persbericht

Informatieavond 30 november over ontwerp woontoren Stationspark

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Stationspark 2003" is toegezegd dat iedereen die wil de gelegenheid krijgt om te reageren op de architectuur van de woontoren. Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Omdat veel inwoners van Goes en de Bevelanden belangstelling hebben voor het ontwerp van de woontoren, is hierover een aparte informatiebijeenkomst.
Deze vindt plaats op dinsdag 30 november vanaf 19.30 uur in De Mythe (Bisonzaal). Na een inleiding door wethouder Van 't Westeinde lichten de projectontwikkelaars (WBU en Proverko) en de architect Chris Zwiers (Mei Architecten en stedenbouwkundigen) de plannen toe. Daarna ligt het ontwerp ter inzage bij de publieksbalie.Tot 30 december kan een schriftelijke reactie gestuurd worden naar de gemeente, t.a.v. de Welstandscommissie. De Welstandscommissie betrekt de reacties in haar advies aan het gemeentebestuur. Dat advies wordt gepubliceerd in Info Goes in de Bevelander.