CDA

CDA
24-11-04
CDA-ondernemers, praat mee over Ruimte en Mobiliteit! Onder het thema Ruimte voor ondernemen willen Jan ten Hoopen (Tweede Kamerlid) en Manito Koop (lid van de Trevi-commissie) ondernemers uitnodigen deel te nemen aan een discussiebijeenkomst over de onderwerpen Ruimte en Mobiliteit.

De bijeenkomst is op 30 november van 18.00 tot 20.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag. Er is vanaf 17.45 uur gelegenheid voor een broodje en een kopje soep. Sprekers en luisteraars zijn Tweede kamerlid Eddy van Hijum, de heer Veenema van MKB-Nederland, Jan ten Hoopen, woordvoerder Economische Zaken van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, en Manita Koop, lid van de Trevicommissie.

Eddy van Hijum zal kort zijn visie geven op de Nota Mobiliteit, de heer Veenema zal dit doen met betrekking tot de Nota Ruimte. Vervolgens krijgen de aanwezige ondernemers de kans om toe te lichten welke knelpunten zij aan den lijve ondervinden. Hoe denken zij over de de bereikbaarheid in ons land? Wat is de schade als gevolg van files? Zijn PPS-constructies in de huidige tijd van financiële krapte een oplossing, of zien ondernemers dit anders dan het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, dat onlangs een rapport uitbracht? Op het gebied van ruimte speelt onder andere het vertrek van supermarkten uit de dorpen en steden naar de rand van de stad. Kleine zelfstandigen kunnen de concurrentiestrijd met grootwinkelbedrijven vaak niet bolwerken. Is dit een probleem omdat de sociale infrastructuur afgebroken wordt, of dalen de prijzen en is de consument de grote winnaar?

De gespreksonderwerpen zijn dit keer meer afgebakend, maar ook nu staat het interactieve karakter voorop.

De uitkomsten van het gesprek kunnen door politici op alle niveaus als input gebruikt worden. De serie ondernemersbijeenkomsten moet uiteindelijk leiden tot een CDA-visie op het midden- en kleinbedrijf.

In verband met nieuwe beveiligingsmaatregelen is het belangrijk dat u zich via j.tenhoopen@tweedekamer.nl opgeeft. Als u vragen heeft, kunt u die per e-mail stellen.