Gemeente Heusden


Jeugd praat met Sphinx over aanbod jeugd- en jongerenwerk

Bijeenkomst op dinsdag 30 november 26-11-2004

De gemeente Heusden, Stichting Sphinx (sociaal-cultureel werk) en raadslid Jeanet van Ruremonde praten op dinsdag 30 november met Heusdense jongeren over het aanbod van jeugd- en jongerenwerk in de buurthuizen en jongerencentra. Dat gebeurt vanaf 19.00 uur in de ruimte van Tieneropvang Place2be aan de Frans Halslaan in Drunen. Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van vragen die zijn gesteld tijdens het lokaal jeugddebat op 9 november jl. Jongeren vroegen toen naar de mogelijkheden voor een jongerencafé.
Sphinx zal in de bijeenkomst van 30 november de vragen en wensen inventariseren om het aanbod daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Daarnaast zal zij een overzicht geven van het bestaande aanbod. Alle geïnteresseerde jongeren zijn van harte welkom.