Provincie Groningen

"De kiekendieven van het Oldambt" voor vrijwilligers 26 november 2004

Dinsdag 30 november krijgen de betrokken agrariërs, vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en het personeel van de Drogerij BV Oldambt een exemplaar van het boek "De Kiekendieven van het Oldambt". Gedeputeerde Henk Bleker van Landbouw, Natuur en Water overhandigt het boek aan zo'n 75 vrijwilligers tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis tussen 17.00 en 19.00 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

De laatste jaren hebben kunstenaar Erik van Ommen en schrijver Koos Dijksterhuis de grauwe kiekendief achterna gereisd. Samen met de KNNV-Uitgeverij hebben ze het boek uitgegeven. "De kiekendieven van het Oldambt" beschrijft in detail alle wetenswaardigheden over het beschermingen van de grauwe kiekendieven in de provincies Groningen en Flevoland.

De grauwe kiekendief stond zo'n vijftien jaar geleden op het punt uit te sterven in Nederland. Daarom is in 1990 in Oost-Groningen een uniek natuurbeschermingsproject gestart. Door een opmerkelijke samenwerking tussen boeren, personeel van drogerijen én vogelaars is de soort voor uitsterven behoed.

De Provincie Groningen waardeert het werk van de vrijwilligers
-voornamelijk boeren- in het Oldambt. Het is een vorm van agrarisch natuurbeheer, een belangrijk speerpunt in het provinciaal natuurbeleid. Agrarisch natuurbeheer is ook in de toekomst van groot belang voor het behoud en onderhoud van de natuur in onze provincie.