EERSTE KAMER

Agenda Eerste Kamer 30 november

Agenda Eerste Kamer dinsdag 30 november

10.00 uur: verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften. Hamerstukken:

- Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken (29.514).

- Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen (29.523).
- Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds over het vrije verkeer van personen (29.607).

- Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG (29.364).

10.00 - 11.30 uur: Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389)
(tweede termijn Kamer,voortzetting van 29 mei 2001).

11.30 - 13.00 uur: Opzegging ILO-verdrag (29.382) (volledige behandeling).

14.00 - 16.00 uur: Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (28.994) en WTG ExPres (29.379)
(repliek, voortzetting van 23 november 2004).

16.00 - 18.00: Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389) (antwoord regering, re- en dupliek).

18.00 - 19.00 uur: Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (28.634) (R1727) en Wijziging van enige wetten i.v.m. de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (28.635) (volledige behandeling)

20.30 - 22.00 uur: Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (28.994) en WTG ExPres (29.379)
(dupliek)

Meer informatie: www.eerstekamer.nl

Nadere inlichtingen: voorlichting Eerste Kamer
Jan Willem de Savornin Lohman (06 53 84 06 10)

29 nov 04 10:34