Dienstenbond CNV

Ledenvergadering over CAO FloraHolland, overwerk en roosters 29-11-2004

Het is al een tijdje stil rond de CAO, komt de CAO er nu wel of niet? Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de leden in Rijnsburg, net zoals de andere vestigingen, met grote tegenzin voor het eindbod van FloraHolland gestemd. Daar was onder andere het voorbehoud gemaakt dat er wel een sluitende garantieregeling ten aanzien van de harmonisatie van de onregelmatigheidstoeslag moest zijn.

Inmiddels is die garantieregeling er. Deze is met behulp van de Bedrijfsledengroep sluitend gemaakt. Er zou nu geen probleem meer hoeven zijn voor de CAO. Ware het niet dat FloraHolland er van uit gaat dat in het eindbod ook het voorstel zit dat overwerk voortaan op weekbasis zou moeten gebeuren, in plaats van op dagbasis, zoals nu gebeurd!!!

Dat is nooit afgesproken met de directie, sterker nog, wij hebben vanaf het begin tegen de directie gezegd dat dit niet acceptabel is voor de vestiging Rijnsburg. Toch blijft FloraHolland voet bij stuk houden dat dit wel degelijk een onderdeel is van het eindbod en dus ook van de CAO.

Inmiddels heeft CNV Dienstenbond contact gehad met de directie om uit dit probleem te komen en bij de directie aangegeven dat als de nieuwe rekenmethode onderdeel is van de CAO, wij een probleem hebben met die CAO. Als wij namelijk geweten hadden dat dit voor FloraHolland een onderdeel was van het eindbod, hadden wij u dat voorgelegd en was de stemming over de CAO heel anders uitgepakt. Tijdens de vorige ledenvergaderingen is namelijk expliciet door de leden gevraagd of dat veranderen zou en daar hebben wij negatief op geantwoord, omdat dat nooit een onderhandelingspunt is geweest.

Omdat wij niet weten hoe en wat de directie wil gaan doen aan dit probleem, wordt er een ledenvergadering georganiseerd. Daar willen we de stand van zaken doornemen en ons beraden op eventuele andere acties die we kunnen ontwikkelen om de directie duidelijk te maken dat de voorgestelde verrekenmethode van dag naar weekbasis niet acceptabel is.

Daar zullen we ook de stand van zaken doornemen over de plannen van de directie om de weekroosters aan te passen van een vijf- naar zesdaagse werkweek. Inmiddels heeft de OR daar een adviesaanvraag over gehad van FloraHolland. Daarover is door CNV Dienstenbond aan de directie inmiddels opheldering gevraagd. Hopelijk kunnen we daar ook duidelijkheid over geven. Daarom wordt u uitgenodigd voor een ledenvergadering op:

DINSDAG 30 NOVEMBER OM 19.30 UUR IN DE FLORATINE (Alleen leden zijn welkom, of niet-leden die ter plekke lid worden!)

Met vragen over deze info kunt u contact opnemen met bestuurder, Fedde Monsma. Telefoon (023)5670615 of e-mail f.monsma@cnvdibo.nl