Gemeente Gouda


gebruik spaardersbad voor commerciële doeleinden (29/11/2004)

Sinds enkele jaren verhuurt de gemeente Gouda zwembad het Spaardersbad incidenteel op tijden waarop geen vraag is van de sportverenigingen (incourante uren) aan het commercieel productiebedrijf Rien Spek Productions. Dit jaar heeft dit bedrijf vier keer gebruik gemaakt van het Spaardersbad.

Het productiebedrijf maakt fotos voor commerciële doeleinden. Met het bedrijf zijn goede afspraken gemaakt over de aard van de fotos. Wethouder Van Huut is dan ook verbaasd dat vandaag via RTV West het bericht kwam dat er sprake zou zijn van het maken van naaktfotos. Tot op heden is daar bij de gemeente niets van bekend. Verwijzing naar de site van dit productiebedrijf laat weliswaar fotos zien die in het Spaardersbad zijn genomen, maar dat gaat alleen om geklede dames. Er zijn echter wel links van deze site met andere internetsites waar je voor moet betalen en minstens achtien jaar moet zijn.

Vooralsnog is er geen concrete reden om te twijfelen aan het niet nakomen van de afspraken van de huurder met betrekking tot het gebruik van het Spaardersbad. De wethouder wil echter voorkomen dat de gemeente geassocieerd wordt met een firma die nevenactiviteiten ontplooid via internet die niet passen binnen de gangbare fatsoensnormen. Wethouder Van Huut heeft dan ook besloten de contacten met deze firma te beëindigen.


-- einde bericht --
Footer