Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken
en WerkgelegenheidDirectie
Communicatie

30 november 2004

Nr. 04/244

Glastuinbouw werkt nog onveilig met bestrijdingsmiddelen

Ondernemingen in de glastuinbouw besteden te weinig aandacht aan het werken met bestrijdingsmiddelen. Wel zijn de arbeidsomstandigheden in deze sector verbeterd. De Arbeidsinspectie heeft bij een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de glastuinbouw bij tweederde van de bezochte bedrijven overtredingen geconstateerd. Bij eerder onderzoek was dit bij driekwart van de ondernemingen het geval.

In de glastuinbouw (groente- en sierteelt) werken in totaal 39.000 mensen bij meer dan 8.000 bedrijven. Er wordt niet voldoende veilig gewerkt met gewassen die zijn behandeld met bestrijdingsmiddelen, concludeert de Arbeidsinspectie. Werknemers kunnen door onbeschermd te werken tussen recent bespoten gewassen op latere leeftijd ernstige gezondheidsschade oplopen.

Ook besteden de ondernemingen te weinig aandacht aan zware lichamelijke belasting van werknemers. Dit kan leiden tot ziekteverzuim en instroom in de WAO.

Er wordt inmiddels in de glastuinbouw meer aandacht besteed aan de bescherming van de huid bij het werken in bespoten gewassen. Ook is de branche serieus bezig met het ontwikkelen van instrumenten die de lichamelijke belasting aanmerkelijk moeten gaan verminderen.

In totaal zijn bij 150 van de 231 onderzochte bedrijven overtredingen geconstateerd. Eén keer zijn de werkzaamheden stilgelegd wegens valgevaar.