VER.BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDSEN

Jongeren willen eerder stoppen met werken

Gezamenlijk persbericht Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en CNV Jongeren 30 november 2004

Utrecht, Den Haag, 30 november 2004

Jongeren willen eerder stoppen met werken

Ook jongeren willen eerder stoppen met werken. Schoolgaande jongeren denken op hun 60e met werken te stoppen. Jongeren met een baan willen zelfs al rond hun 56e stoppen. Deze gegevens zijn afkomstig uit de pensioentest die CNV Jongeren ontwikkelde in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). VB en CNV Jongeren starten vandaag een gezamenlijk project om pensioen onder de aandacht van jongeren te brengen.

Uitkomsten pensioentest
De door CNV Jongeren ontwikkelde pensioentest staat op www.4114.info. Deze test is inmiddels door ruim 2000 jongeren ingevuld. 60% van de invullers is jonger dan 18 jaar. Meer dan 80% van de jongeren die de test deden, zitten nog op school. 14% werkt en 4% is werkloos. De verdeling jongens en meiden is respectievelijk 57 en 43%. Opvallende uitkomst is dat 26% van de jongeren denkt het pensioen geheel op eigen kracht bijeen te sparen. 37% wil dit geheel via de werkgever doen via een collectieve pensioenregeling. Nog eens 37% kiest de mogelijkheid van zelf sparen én deelname via de werkgever aan een collectieve pensioenregeling.
Jongeren die nog op school zitten, denken op hun 21e hun eerste baan te hebben. Op hun 25e stappen ze in een pensioenregeling in en rond hun 60e verlaten ze de arbeidsmarkt. Ze verwachten 85 jaar oud te worden.
Jongeren die al werken kregen op hun 22e de eerste fulltime baan. Ze beginnen rond hun 25e met pensioensparen en willen rond hun 56e levensjaar stoppen met werken. Ze denken 80 jaar oud te worden.

Verdere projectinhoud
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep om het collectieve pensioenstelsel in Nederland in stand te houden. Daarom is binnen de VB-campagne Duidelijk Pensioen het thema Solidariteit aan bod, met een focus op jongeren. Hoewel pensioen voor jongeren een ver-van-mijn-bed onderwerp is, is ook CNV Jongeren van mening dat jongeren zich ermee bezig moeten houden. De samenwerking tussen beide partijen vloeit voort uit dit gedeelde belang. CNV Jongeren en VB werken momenteel samen aan een CD-Rom over pensioen die is gericht op laatstejaars studenten. Deze CD-Rom zal in januari 2005 gereed zijn. Daarnaast worden presentaties over het onderwerp gehouden.

contactpersonen:

Gerda Smits Antoon Blokland VB CNV Jongeren Zeestraat 65d Ravèllaan 1 2518 AA Den Haag 3533 JE Utrecht tel (070) 362 80 08 tel. (030) 291 37 15 (06) 505 28 661 (06) 129 38 260

email info@vvb.nl info@cnvjongeren.nl www.vb.nl www.cnvjongeren.nl

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is opgericht in 1985. Namens de 82 leden behartigt de VB de pensioenbelangen van 4,6 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen, ruim 1 miljoen gepensioneerden en 6 miljoen slapers. Nagenoeg alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn bij de VB aangesloten. De leden van de VB vertegenwoordigen samen meer dan 75% van het aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Het gezamenlijk belegd vermogen van de ledenfondsen bedraagt ruim 300 miljard euro.

CNV Jongeren is de enige jongerenvakbond in Nederland. Voor hun leden tot 27 jaar biedt CNV Jongeren informatie en advies over alles wat met werk en inkomen te maken heeft. Van hulp bij het invullen van je belastingformulier tot het controleren van je arbeidscontract. Verder komen we op voor de belangen van alle jongeren in maatschappelijke en politieke zaken.

30 nov 04 08:59