Gemeente Best

29-11-2004
Lever uw evenementen aan voor de evenementenkalender 2005

Aanleveren kan nog!
Evenementenkalender
De gemeente Best houdt een evenementenkalender bij. Op deze manier probeert de gemeente er voor te zorgen dat er niet meerdere (grote, vergelijkbare) evenementen op dezelfde dag worden gehouden. Het is dus een soort service richting organisatoren. Een vermelding op de kalender betekent echter niet dat de benodigde vergunning automatisch wordt verleend. Bovendien is het mogelijk dat u een evenement wilt organiseren op een dag waarop een ander groot evenement plaatsvindt, waardoor er onvoldoende inzet van politie mogelijk is voor beide evenementen. Aan de hand van de evenementenkalender kan dit getoetst worden. Indien u van plan bent een nieuw evenement te gaan organiseren, waarbij sprake is van muziekactiviteiten, dient dit een half jaar van te voren te worden aangevraagd.

Op dit moment wordt er binnen het gemeentehuis gewerkt aan het samenstellen van de "Evenementenkalender 2005". De hulp van instellingen en verenigingen is hierbij onmisbaar! De gegevens voor het volgend jaar komen echter maar mondjesmaat binnen. Daarom wordt iedereen die een evenement in 2005 organiseert nogmaals opgeroepen om dit door te geven. Dit kan nog tot 22 december 2004. U kunt een berichtje afgeven bij de afdeling Algemene Zaken, kamer 0.05 in het gemeentehuis of opsturen: Gemeente Best, afdeling Algemene Zaken, postbus 50, 5680 AB Best. Deze afdeling werkt de kalender een aantal malen per jaar bij. Er verschijnt dan echter geen nieuwe, gedrukte versie meer. Het betreft dan alleen een overzicht voor eigen gebruik.