Gemeente Ambt Montfort


Vrijstellingsverzoeken

Vanaf 26 november 2004 ligt voor een periode van 2 weken in het gemeentehuis ter inzage:

Vrijstelling artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening:
- het bouwplan voor het plaatsen van een o van een hulpbrug over de Roer in het buitengebied (ged. Roermond, en ged. St.Odiliënberg).

Vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
- het bouwplan voor het plaatsen van een tuinkamer op het adres Heinsbergerweg 64 te Posterholt.

Omtrent dit voornemen vrijstelling te verlenen kan door iedereen binnen de inzagetermijn van 4 weken schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Ambt Montfort, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Desgewenst kunt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Indien u dat wenst kunt u een afspraak maken met een medewerker van bouw- en woningtoezicht.