Vereniging Milieudefensie

Onderzoek TU-Delft ondergraaft nut en noodzaak van Moerdijk-2

Amsterdam, 30 november 2004 --- Op dit moment kraakt Milieudefensie een stuk grond op het grootschalige bedrijventerrein Moerdijk. De grond is eigendom van Shell en ligt al ruim dertig jaar braak. Op het terrein wordt het kantoor van 'Makelaardij Milieudefensie' gevestigd onder het motto: 'Hier bewijst Milieudefensie dat Moerdijk-2 overbodig is -- op Moerdijk-1 is nog 300 hectare direct beschikbaar.' 'Het is bespottelijk dat er plannen zijn voor een nieuw bedrijventerrein bij Moerdijk, terwijl op het bestaande terrein nog minstens 300 hectare braak ligt,' aldus campagneleider Willem Verhaak van Milieudefensie.

Milieudefensie blijft tot 6 december op het terrein. Dan spreekt de Tweede Kamer zich uit over de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM). De minister heeft in die nota de aanleg van een nieuw grootschalig bedrijventerrein van 600 hectare bij Moerdijk, de Moerdijkse Hoek ook wel Moerdijk-2 genoemd, aangemerkt als 'topproject'. Uit het vandaag gepresenteerde onderzoek 'Nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek?' van Erik Louw (TU-Delft) en Han Olden (STOGO) in opdracht van Milieudefensie, blijkt echter dat aanleg van Moerdijkse Hoek overbodig is. Aanleg zal slechts leiden tot leegstand en verloedering van andere bedrijventerreinen in West-Brabant.

Op het huidige grootschalige bedrijventerrein Moerdijk ligt al dertig jaar 300 hectare (netto) grond braak, een kwart van de uitgeefbare oppervlakte! Die grond is in het verleden voor een appel en een ei verkocht aan bedrijven die er vervolgens niets mee doen. Het grootste deel van de braakliggende grond, 200 hectare, is in bezit van Shell. Daarom kraakt Milieudefensie dit terrein.

Wat: Actiekraak op industrieterrein Moerdijk en presentatie onderzoek Nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek Wie: Ruim dertig actievoerders van Milieudefensie Waar: Chemieweg 25, 4782 SJ Moerdijk (A17 richting Roosendaal, afslag Industrieterrein Moerdijk (= afslag 26)) Wanneer: Dinsdag 30 november (tot maandag 6 december)

De kraak is niet specifiek gericht tegen Shell, maar tegen minister Dekker. Zij meent dat er de komende vijftien jaar 33.000 hectare (bruto) nieuwe bedrijventerreinen aangelegd moeten worden, terwijl eenderde van de bestaande bedrijventerreinen er verwaarloosd en deels verlaten bijligt. Milieudefensie roept de Tweede Kamer op om op 6 december Moerdijkse Hoek en alle andere overbodige bedrijventerreinen uit de Nota Ruimte te schrappen. Om te voorkomen dat nog meer van de schaarse rust en het Nederlandse landschap verdwijnt.

Vanuit het 'makelaarskantoor' organiseert Milieudefensie een themaweek met verschillende activiteiten om de waanzin van het huidige beleid zichtbaar te maken. Voor een overzicht van de activiteiten, zie www.milieudefensie.nl