Politie Zeeland


Z-10908-2004 Rijden onder invloed

Op de Grote Markt in Hulst is dinsdag omstreeks 00.30 uur een 49-jarige Belgische automobilist aangehouden voor rijden onder invloed.
Hij kreeg een dagvaarding en een rijverbod van 7 uur.


O-10909-2004 Inbraakpoging

Afgelopen nacht is getracht in te breken in een AH vestiging in Burgh Haamstede.
Er is schade aangebracht maar er wordt niets vermist.


Z-10910-2004 Aanhouding

Dinsdagmorgen is in Terneuzen een 31-jarige inwoner uit de gemeente Sluis aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.
Hij wordt verhoord.

R-10911-2004 Officiële opening werklocaties Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland
Op vrijdag 3 december 2004 worden op verschillende tijden de drie werklocaties van de bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN) officieel geopend. De plaatsvervangend korpschef van Brabant Zuid-Oost, H.A.M. Schalken verricht de openingshandeling.
De drie werklocaties met hun officiële opening zijn:
. Paardewei 8 in Breda, opening om 10.00 uur.
. De Beverspijken 1 in 's-Hertogenbosch, opening om 13.00 uur.
. Havenweg 143 in Born, opening om 16.00 uur.

Oprichting:

De BRZN is een van de zes bovenregionale rechercheteams die in 2004 in Nederland zijn opgericht. De werklocaties van de BRZN zijn gevestigd in Breda, Born en 's-Hertogenbosch. In Breda is tevens een deel van unit Zuid van de Nationale Recherche ondergebracht.

Regio-overschrijdende criminaliteit:

De bovenregionale recherche is opgericht om regio-overschrijdende criminaliteit aan te pakken. Deze criminaliteit overschrijdt de spankracht van de regio's en wordt niet opgepakt door de Nationale Recherche. Vaak gaat het om seriematig gepleegde feiten, die een forse inbreuk maken op de veiligheidsbeleving van het individu en ondernemers, zonder dat er sprake is van zware georganiseerde misdaad. Hierbij valt te denken aan: woninginbraken, ladingdiefstallen, bedrijfsinbraken, overvallen, berovingen, faillissementsfraude, hypotheekfraude, beleggingsfraude en ketengerelateerde milieudelicten.
De BRZN wordt gevormd door medewerkers uit de zes zuidelijke politiekorpsen, Zeeland, Midden en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, Limburg-Noord en Limburg-Zuid.

Missie:

De missie van BRZN is:
Het leveren van een bijdrage aan de veiligheid in Zuid-Nederland door het uitvoeren van op-sporingsonderzoeken naar middencriminaliteit, fraude en ketengerelateerde milieucriminaliteit.

Samenwerking:

De BRZN pakt uitsluitend zaken op in nauwe samenwerking met de korpsen en de nationale recherche. Kernbegrippen in de aanpak zijn dan ook samenwerking, slagvaardigheid, kwaliteit en een probleemgerichte aanpak. Landelijke sporencoördinatie en gebruik van DNA profielen, dragen eraan bij dat grote series misdrijven worden opgelost.
Het gezag over de BRZN berust bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. Onder sturing van het OM te 's-Hertogenbosch, wordt flexibel ingespeeld op de criminele ontwikkelingen om een maximale bijdrage aan de veiligheid te leveren.

Resultaten:

Door de 70 rechercheurs zijn tot september meer dan 700 misdrijven opgelost, waarvoor meer dan 70 verdachten werden opgepakt. Tegen tientallen verdachten werden al gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 7 jaar. De economische schade bedroeg vele miljoenen euro's.

Toekomst:

In 2005 wordt de BRZN uitgebreid tot in totaal ruim 120 medewerkers, waarvan er 90 werkzaam zijn als rechercheur en 20 in de operationele ondersteuning zoals forensisch technisch onderzoek en observatie.
---

N.B.

Politie Zeeland