ABN AMRO

Amsterdam, 30 november 2004

Economen ABN AMRO: Rotterdamse economie steeds belangrijker voor Nederland

Rotterdam behoort op dit moment tot een van de best presterende regionale economieën in Nederland. Op lange termijn is voor Rotterdam zelfs een leidende positie in de Nederlandse economie weggelegd. Voorwaarde is wel dat zowel de politiek als bedrijfsleven de juiste voorwaarden scheppen. Dit stellen economen van ABN AMRO in het vandaag verschenen rapport `Lef om te kiezen' over de economische vooruitzichten voor Rotterdam.

De economen stellen dat vergrijzing en vooral globalisering een bedreiging vormen voor de Rotterdamse economie. Globalisering kan ook kansen opleveren: door de sterke chemische en logistieke sector zal Rotterdam, als een van de weinige regio's in Nederland, kunnen blijven concurreren met het buitenland. De overheid zal niet te veel sturend moeten optreden, maar zich moeten concentreren op het wegnemen van belemmeringen voor de Rotterdamse ondernemer en het scheppen van gunstige voorwaarden, zoals een betere aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven (gezien de groeiende kwalitatieve mismatch op de lokale arbeidsmarkt) en een verbetering van het vestigings- en leefklimaat. Voor ondernemers worden niet de laagste kosten of de modernste technologie het meest belangrijk, maar de mate waarin men voldoet aan de behoeften van de klant. Creativiteit is daarbij onmisbaar.
ABN AMRO