Socialistische Partij

Agenda landelijke SP-activiteiten


---

Ronald van Raak Dinsdag 30 november 2004 - Eerste Kamer Ronald van Raak neemt deel aan het debat in de Eerste Kamer over de goedkeuring van het Kaderverdrag nationale minderheden. Tevens neemt hij deel aan en debat over de instelling van een Onderzoeksraad voor veiligheid.

---

Tineke Slagter Dinsdag 30 november 2004 - Eerste Kamer Tineke Slagter gaat in de Eerste Kamer in debat over invoering van meer marktwerking in de zorg.

---

Anja Meulenbelt Dinsdag 30 november 2004 - Eerste Kamer Anja Meulenbelt discussieert in de Eerste Kamer over opzegging van het Verdrag over gelijke behandeling van onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid.

---

Agnes Kant Dinsdag 30 november 2004 - Radio 1
16.45 uur, Agnes Kant is te horen in het radioprogramma 1 op de Middag over het voorstel voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag.
---

Krista van Velzen Dinsdag 30 november 2004 - Tweede Kamer 19.30 uur, Krista van Velzen gaat in debat over de dood van de Indonesische mensenrechtenactivist Munir. De vergadering in de plenaire zaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.
---

Krista van Velzen Dinsdag 30 november 2004 - Tweede Kamer Krista van Velzen discussieert over de begroting van het ministerie van VROM. De vergadering in de plenaire zaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

---

Ewout Irrgang Jan Marijnissen Dinsdag 30 november 2004 - Nederland 1 21.05, Jan Marijnissen, Ewout Irrgang en Renske Leijten nemen het in NCRV's Nationale Nieuwsquiz op tegen het PvdA-team van Wouter Bos, Jeltje van Niewenhoven en Nebahat Albayrak.

---

Krista van Velzen Woensdag 1 december 2004 - Tweede Kamer 13.00 - 20.00 uur, Krista van Velzen gaat in debat in het vervolg van de behandeling van de begroting van het ministerie van VROM. De vergadering in de plenaire zaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

---

Agnes Kant Woensdag 1 december 2004 - Tweede Kamer 15.00 - 17.30 uur, Agnes Kant gaat in een vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid in debat over onder andere de honorering van Huisartsenzorg. De vergadering in de Thorbeckezaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.
---

Jasper van Dijk Woensdag 1 december 2004 - Elst 20.00 - 22.00 uur. Jasper van Dijk doet mee aan het Lagerhuisdebat: 'Je geld of je leven'. Centraal staat de vraag wat de kerk doet met de kloof tussen arm en rijk. Locatie: de Hoeksteen, Prinses Irenestraat, Elst

---

Fenna Vergeer Donderdag 2 december 2004 - Tweede Kamer 11.00 - 16.00 uur, Fenna Vergeer gaat in een vergadering van de Kamercommissie Onderwijs in debat over studiefinanciering en bekostiging van het Hoger Onderwijs.

---

Agnes Kant Donderdag 2 december 2004 - Tweede Kamer 11.00 - 13.30 uur, Agnes Kant debatteert in een vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid over de invoering van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's).

---

Agnes Kant Donderdag 2 december 2004 - Tweede Kamer 15.00 - 16.30 uur, Agnes Kant gaat in een vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid in debat over het geneesmiddelenbeleid. De vergadering in de Groen van Prinstererzaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

---

Krista van Velzen Maandag 6 december 2004 - Tweede Kamer 10.15 - 23.00 uur, Krista van Velzen gaat in debat met de ministers van EZ, VROM, V&W en LNV over de Nota Ruimte. De vergadering in de Thorbeckezaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.
---

Agnes Kant Maandag 6 december 2004 - Tweede Kamer 10.15 - 17 .00 uur, Agnes Kant discussieert in een vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid over jeugdzorg. De vergadering in de Groen van Prinstererzaal is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

---

Wil je een SP-spreker uitnodigen? Neem dan contact op met Yorick Haan