Sociaal en Cultureel Planbureau

Beste lezer,

Vandaag is "Verklaringsmodel verpleging en verzorging. Onderzoeksverantwoording." verschenen.

ISBN: 903770199x
114 pagina's, prijs ¤ 15,90

Hieronder volgt een beknopte samenvatting.

Sturing van de vraag naar verpleging en verzorging is nodig om de kosten in de AWBZ-sector verpleging en verzorging te beheersen.

In het rapport Verpleging en Verzorging Verklaard is verslag gedaan van de poging de weerbarstige werkelijkheid van de verpleging en verzorging te vangen in een verklaringsmodel. Daarbij lag de nadruk op de uitkomsten van het model en de beleidsinbedding. In dit werkdocument wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het model en de gebruikte gegevens.

De bouw van het verklaringsmodel bleek verre van eenvoudig, omdat het datamateriaal in en over deze sector gebrekkig is. Dat de poging toch is geslaagd is mede te danken aan zestien Regionale indicatie-organen (RIO's) die hun geanonimiseerde cliëntendossiers ter beschikking van het SCP stelden.

Wilt u meer weten,
raadpleeg onze website: http://www.scp.nl/publicaties/boeken/903770199x.shtml