Digitale Gemeente Houten

Bewoners Tuinbouw in actie tegen komst school

dinsdag 30 november 2004 - Door: Ed Plekkenpol

Een aantal bewoners van de Tuinbouw zijn in actie gekomen tegen de mogelijke komst van een dependance van College de Heemlanden in leegstaande kantoren in hun straat.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de scholengemeenschap gebruik zou kunnen maken van lokalen in het nieuwe cultuurcentrum dat tegen de Taurussporthal wordt gebouwd, dat in 2005 in gebruik zou worden genomen. Volgens de gemeente is de bouw van het nieuwe cultuurcentrum en de extra lokalen voor de scholengemeenschap vertraagd doordat de beschikking en de gelden voor de spoorverdubbeling lang op zich hebben laten wachten. De ontwikkeling van het cultuurcentrum, de spoorverdubbeling en het nieuwe centrum van Houten vinden plaats in hetzelfde gebied en tijdsbestek en hebben daardoor invloed op elkaar. Het cultuurcentrum wordt vermoedelijk pas in 2007 opgeleverd.

De gemeente Houten is vervolgens op zoek gegaan naar vervangende ruimte voor 200 tot 300 leerlingen en liet daarbij het oog vallen op de leegstaande kantoren aan de Tuinbouw, die voor 1,2 miljoen euro worden ingericht. De leerlingen zullen hier tot het schooljaar 2007-2008 of 2008-2009 hun lessen volgen. Bewoners werden door de gemeente hierover per brief op de hoogte gesteld, daags nadat het Utrechts Nieuwsblad hier al over had bericht.

Bewoners vrezen nu geluidsoverlast, zwerfafval en herrie van scooters en brommers. Ook is men bang dat een waardevermindering ontstaat van de koopwoningen en dat het moeilijker wordt de huizen te verkopen. Inmiddels zijn alle politieke partijen in Houten aangeschreven en wordt overwogen om een advocaat in de arm te nemen en schadeclaims in te dienen bij de gemeente wegens waardevermindering van de woningen. Volgens de bewoners zijn er prima alternatieven te vinden in leegstaande kantoorruimte aan het Kant en de Poldermolen.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2004 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).