Socialistische Partij Noord-Holland

Willem-I-sluis wordt gerenoveerd

De provincie heeft op 23 november 2004 besloten de Willem-I-sluis niet te dempen maar te renoveren. Na welgeteld vier jaar wikken en wegen stemt de provincie eindelijk in met een voorstel dat de SP al in 2000 deed.

Eind 2000 werd bekend dat de provincie de sluis wilde dempen. De SP besloot tot actie over te gaan. Deze sluis heeft een unieke constructie en daarom een belangrijke historische waarde heeft en kan dus niet zomaar eventjes gedempt zou mogen worden. Er werd een "red de sluis-comité" opgericht, er werd een actiebijeenkomst georganiseerd en er werden door sluiswachters honderden protesthandtekeningen opgehaald bij schippers die langs de sluis voeren. Het resultaat was dat de provincie de SP in 2001 beloofde de zaak in onderzoek te nemen. En nu deze week, eind november 2004, is het onderzoek eindelijk afgerond met als uitkomst dat de sluis gerenoveerd wordt.

De SP is bijzonder blij dat de provincie terugkomt op haar dempingsbesluit van 2000 en feliciteert de actievoerders met het resultaat.