Gemeente Hilversum

Bereikbaarheidsplan 2005

De gemeente Hilversum heeft voor het komend jaar een flink aantal wegenprojecten op hoofdroutes op het programma staan. In het Bereikbaarheidsplan 2005 dat Burgemeester en Wethouders deze week hebben vastgesteld, wordt gesproken van een relatief zwaar programma met in totaal tien grotere en kleinere projecten.

Plan Wegen
Met de herinrichting van de Bosdrift (tussen Diependaalselaan en Havenstraat), de herinrichting van de Prins Bernhardstraat en de inrichting als 30-kilometerzone van het Van Riebeeckkwartier en het Noordwestelijk Villagebied wordt weer een stevige stap voorwaarts gezet als het gaat om de uitvoering van 'Plan Wegen'. Bij het herstraten van een deel van de 's-Gravelandseweg (van de Boomberglaan tot de Trompenbergerweg) wordt met de aanleg van middengeleiders bij de kruising met de Koninginneweg en de Lindenheuvel meteen een veilige oversteekvoorziening gerealiseerd voor fietsers en voetgangers. Om financiële en praktische redenen worden, vooruitlopend op het project 'Boombergwijk 30 kilometer' ook alvast de inritconstructies aangelegd op een aantal kruisingen van de 's-Gravelandseweg met lanen van de Boombergwijk. De aanleg van een rotonde op de kruising Sumatralaan/Lage Naarderweg sluit aan bij de verplaatsing van de hoofdingang van het Media Park naar die kruising. Onder dat project valt ook de herinrichting met fietspaden van het aangrenzende stukje Sumatralaan. De resterende projecten betreffen de aanleg van een groot plateau op de kruising van de Noorder- en de Zuidermeent, de aanleg van een fietspad langs de nieuwbouw op de Brinkweg, de herinrichting van een deel van de Herenstraat en de vervanging van het hoofdriool in de Koningsstraat-Oost, tussen de Emmastraat en de Koningsstraat. De meeste projecten worden vóór de zomer uitgevoerd, de rotonde bij het Media Park en
de herinrichting van het stuk Herenstraat na de vakanties.

Bereikbaarheidsproblemen
Bij de uitvoering van deze projecten moeten een paar lastige bereikbaarheidsproblemen overwonnen worden. Zo mag tijdens het werk op de Koningsstraat de uitgang van parkeergarage Gooiland op geen enkel moment worden geblokkeerd. Voor de aanleg van de rotonde bij het Media Park moet autoverkeer van en naar Bussum en de Hilversumse Meent enkele weken worden omgeleid. En de afsluiting van de Prins Bernhardstraat kan (vooral op zaterdagen) voor problemen zorgen, omdat alle autoverkeer van en naar het parkeerdak van Hilvertshof via het Gooilandplein moet worden afgewikkeld. Bekeken wordt of het project 'Doseerlichten Gooilandplein', dat binnen de Dienst Stadsontwikkeling wordt voorbereid, hier uitkomst kan bieden.
Verder zit in de herinrichting van de Bosdrift een voor de bereikbaarheid van de Havenstraat vervelende afsluiting van de kruising bij de Taludweg, zij het voor slechts een paar dagen. Een groot probleem vormt de afsluiting gedurende twee weken van één rijrichting op de Oosterengweg. Daar moeten bij de Oude Amersfoortseweg aan beide kanten van de weg inritconstructies worden gemaakt, terwijl ook nog eens de middengeleider moet worden aangepast en stukken fietspad worden doorgetrokken. Omdat de Arbo-wetgeving een vrije werkruimte vereist van 1,20 meter tussen het werk en het verkeer, valt aan de gedeeltelijke afsluiting niet te ontkomen. In verband met de bereikbaarheid van het Streekziekenhuis voor de brandweer en ambulances is ervoor gekozen om het eenrichtingverkeer te laten lopen van de spoorwegovergang op de Oosterengweg richting ziekenhuis. En om te voorkomen dat de omleiding door de Beatrixtunnel voor chaos zorgt in het centrum, worden deze werkzaamheden in de zomervakantie uitgevoerd.

Bereikbaarheidsteam
Het Bereikbaarheidsteam van de gemeente, waarin de hulpdiensten, busmaatschappij
Connexxion en de ondernemersvereniging STRO zijn vertegenwoordigd, spreekt van een ambitieus programma met een paar duidelijke bereikbaarheidsproblemen.
Niettemin spreekt het Bereikbaarheidsteam de verwachting uit dat, ook gezien de spreiding van de projecten geografisch en in de tijd, de overlast van werkzaamheden en omleidingen binnen aanvaardbare grenzen gehouden kan worden.