Gemeente Hilversum

Vier woningen op bunker aan Renneslaan

De voormalige verbindingsdienstbunker van de Koninklijke Luchtmacht aan de Catherina van Renneslaan 5 blijft behouden. De opbouw wordt echter gesloopt en daarvoor in de plaats komen maximaal vier woningen. De bunker en het wachterhuisje worden voorgedragen voor een plek op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit stellen burgemeester en wethouders aan de raad voor.

Monumentencommissie
De monumentencommissie gaf in 2003 al het advies dat de bunker beschermd dient te worden. Want de bunker vormde samen met de commandobunker aan de Rossinilaan/Doodweg het hart van de Duitse bezettingsmacht aan het einde van de oorlog. De bunker is van beton en half onder de grond gebouwd. Boven op deze bunker is nu een verdieping gebouwd die dienst heeft gedaan als kantoorruimte. Door de bijzondere functie van de bunker en de samenhang met de commandobunker aan de Doodweg is de cultuurhistorische waarde van de bunker groot te noemen.

Nieuwbouwwoningen
Het oordeel van de monumentencommissie en een aangehouden verzoek tot sloopvergunning vormden de aanleiding om de afweging tussen sloop en behoud van de bunker en huidige opbouw beter inzichtelijk te maken. Daarbij had de variant waarbij de opbouw wordt gesloopt en de bunker onderdeel wordt van nieuwbouwwoningen de voorkeur. Bij deze optie wordt aan en op de bunker bebouwing toegevoegd met als doel de bunker wederom op eigentijdse wijze te hercamoufleren Om te komen tot een nadere uitwerking van de mogelijkheden van deze variant zal aan een architect opdracht worden gegeven deze nader uit te werken.