Nederlandse Vereniging van journalisten

Brief aan de Publieke Omroep

Aan Publieke Omroep
t.a.v. de heer H.J.E. Bruins Slot
Postbus 26444

1202 JJ Hilversum

Amsterdam, 30 november 2004

Geachte heer Bruins Slot,

In reactie op uw brief van 17 november het volgende;

Tot onze verbazing lazen wij in uw brief dat de NOS, voor het eerst in de geschiedenis van ons arbeidsvoorwaardenoverleg, de CAO opzegt. Daarbij vermeldt u dat u groot belang hecht aan de voorzetting van het CAO-overleg.

Dit roept bij ons een aantal vragen op:

Allereerst de vraag waarom alleen de NOS de CAO wenst op te zeggen. Betekent dit dat de andere partijen binnen het COW hier anders over denken? Graag verkrijgen wij hierover duidelijkheid, zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn.

In het laatste CAO-overleg is geconcludeerd dat een voortzetting van het arbeidsvoorwaardenoverleg alleen aan de orde zou zijn, indien de werkgeversdelegatie via een uitbreiding van haar mandaat de ruimte zou krijgen om de door vakorganisaties ingebrachte voorstellen op serieuze wijze te bespreken.

Uit uw brief kunnen wij niet opmaken of er nieuwe ruimte is ontstaan binnen het mandaat van de werkgeversdelegatie. Voor ons is dit een absolute voorwaarde om terug te kunnen keren naar de onderhandelingstafel.

Graag zien wij dan ook op voorhand een schriftelijk voorstel tegemoet waaruit blijkt dat het mandaat van de werkgeversdelegatie zodanig is verruimd dat de 10 door ons ingebrachte voorstellen in het laatste overleg besproken kunnen worden.

Uw uitnodiging voor een vervolgbespreking zien wij graag, na bovenvermelde schriftelijke reactie, tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Thomas Bruning, NVJ
namens de gezamenlijke vakorganisaties,